Sigorta Life okurlarına özel açıklamalarda bulunan Ducros, 2021 yılının Generali Sigorta’nın hedeflerine ulaştığı, yeni ürünler lanse ettiği ve mevcut ürünleri geliştirdiği bir yıl olduğunun altını çiziyor. Başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Ducros, önümüzdeki günlerde özellikle modüler sigortacılık ürünlerine olan talepte artış beklediklerini ifade ederek Z ve Alfa kuşaklarının kişiselleştirilmiş ürünlere ilgi göstereceğini belirtiyor.

“Başarılı bir yılı geride bıraktık”

Sorularımızı içtenlikle yanıtlayarak sigorta sektörünün 2021 yılını değerlendiren Ducros, salgının yanı sıra Türkiye’de yaşanan doğal afetlerin sigortacılık sektörünün yakından ilgilendirdiğini ve ekonomik gelişmelerin sektörün aksiyon alma gücünü ve mevcut yapısının güçlülüğünü ortaya koyduğunu ifade ediyor. Salgın dolayısıyla yaşanan kapanma dönemlerinin ardından ekonomik toparlanma tüm ülkeler için olduğu gibi Türkiye özelinde de öncelik halini aldığını belirten Ducros, Yıl boyunca yaşanan ve Türkiye'nin birçok ilini etkileyen yangınlar, seller ve depremler de sigortacılık sektörünü yakinen ilgilendiren konular oldu. Ayrıca fiyatlar; kasko ve trafik sigortasındaki yüksek rekabete, sigorta bedeli artışına, yüksek yedek parça enflasyonuna ve hasar fiyatlarını artıran yeni trafik sigortası düzenlemesine rağmen, Ekim ayına kadar sabit kaldı.

2021 yılındaki bu kronik düşük fiyatlandırma, dirençli bir yapıya sahip olmasına rağmen sektörü zayıflattı. Kasım ve Aralık aylarında sektör, bu teknik fiyat farkını önemli ölçüde düzeltti ancak henüz sürdürülebilir bir seviyeye ulaşmadı. Pandeminin devam eden etkilerinin yanı sıra 2021 yılı içerinde ardı ardına yaşanan doğal afetler, değişen dinamikler ve ekonomik gelişmeler, sektörün aksiyon alma gücünü ve mevcut yapısının güçlülüğünü ortaya koydu” diyor.

Generali Sigorta CEO’su Sylvain Ducros, tüm bu yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ise 2021 yılının Generali Sigorta adına hedeflerine ulaştığı, yeni ürünler lanse ettiği ve mevcut ürünleri geliştirdikleri bir yıl olduğunun da altını çiziyor ve “Başarılı bir yılı geride bıraktık” diyor.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri “sigortacılık”

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ve yaşanılan doğal afetlerin sektöre olan etkilerine de değinen Ducros, lokal olmayan, her ülkenin ve ekonominin etkilendiği bir süreç ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Koronavirüs salgını, birçok ülkenin hem sosyal hayatında hem de ekonomisinde büyük hasarlara, değişimlere yol açtığını ifade eden Ducros, “Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında ise sigortacılık sektörü yer aldı. Sigortacılık sektörünün var oluş nedenlerinden biri, bu gibi durumlar karşısındaki duruşu ve aksiyon planları. Bu süreçte yapılan analizler gösteriyor ki, insanlar sağlık konusundaki endişeleri kadar ekonomik gelir kaybı endişesini de aynı oranda yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu durum ekonomiyi, sektörü ve sigortaya olan talebi doğrudan etkiledi ve etkilemeyi de sürdürecek. Ayrıca pandeminin günlük hayata etkilerinin, farklı müşteri beklentilerini ve ihtiyaçları da beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz” şeklinde sözlerine devam ediyor.

Pandeminin etkilerinin hala devam ettiği ve tüm ekonomik aktörlerin de etkilenmeye devam ettiğinin altını çizen Ducros, belirliksizlerin ortaya çıkarak sigortaya olan talebin de ertelenmesine sebep olduğunu belirtiyor. Generali Sigorta olarak odaklarında yer alan KOBİ’lerin pandemide ciddi şekilde etkilendiğini de bu sebeple sigorta taleplerini de ertelediklerini söyleyen Ducros, pandeminin devam eden etkilerinin yanı sıra 2021 yılı içerinde ardı ardına yaşanan doğal afetlerin de sektörün aksiyon alma gücünü ve mevcut yapısının güçlülüğünü ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Sigorta ürün ve hizmetlerinde talep artışı ön planda

Pandeminin günlük hayata olan etkileri 2021 yılında da devam ettiğini ve farklı müşteri beklentilerni de beraberinde getirdiğini aktaran Ducros, sözlerine şöyle devam ediyor;

“Yaşanan süreç sağlık ve hayat sigortası ürünlerine talebi artırdı. Diğer yandan finansal sigorta ürünleri hem bireysel hem de kurumsal alanda önem kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin neferleri KOBİ’ler süreçten olumsuz etkilenen kesimler oldu. KOBİ’lerin yaşadıkları kayıplara yönelik ürün ve hizmetler daha da değer kazandı. Ayrıca bu salgın, aniden ortaya çıkabilecek, günlük hayatı ve işleyişleri derinden etkileyecek olaylara-durumlara karşı sunulacak sigorta ürün ve hizmetlerine yönelik taleplerde de artışı beraberinde getirdi.”

Kurumlar TSS’ye ilgi gösteriyor

Pandemi ile birlikte sağlık sigortalarında sevindirici bir artış yaşanmasının yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortalarının da toplum tarafından daha çok benimsendiği gözüküyor. Generali Sigorta CEO’su Sylvain Ducros, son yıllarda tamamlayıcı sağlık sigortasındaki artış trendinin pandemi ile birlikte sağlık sigortasına olan talebin arttığına tanıklık ettiklerini ve sağlık sigortalarının payının sektör içindeki payının giderek artması, sektörün temel ürünlerinden biri haline gelmesi yönünde beklentilerinin olduklarının altını çiziyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın, müşteri segmenti, mali güç ve benzeri kriterleri içerisinde barındıran bir fiyatlama yapısı içerdiğini ifade eden Ducros, “Sağlık gibi vazgeçilemez bir hizmete, sıra beklemeden ve hekimlerin kaliteli zaman ayırmasına olanak sağlayan bir sigorta ürününden bahsediyoruz. Bu anlamda günümüz müşteri beklenti ve memnuniyetine çok uygun bir özelliğe sahip. Kurumlar da bu özellikleri dolayısıyla TSS’ye kayış gösteriyor” diyor.

Ducros, artan döviz kurları ve sigorta primlerine dikkat çekti!

Artan döviz kurları eksik sigortaları da gündeme getirmeye başladı. Artan döviz kurlarının sektöre olan etkilerine de değinen Ducros, “Sigorta maliyetleri ile döviz kuru yakından ilişkili durumda. Dolayısıyla önemli seviyedeki kur dalgalanmaları sonrasında sigorta primlerinde artış olması doğal bir sonuç olacaktır. Sigorta primlerinde artışın sebebi, hasar maliyeti ile beraber aynı zamanda sigortalanan varlıkların da değer artışı ile ilgili. Yani artan döviz kuru, kasko sigortasına sahip bir aracın piyasa değerini de Türk Lirası cinsinden artıracağından, sigortalının riske maruz varlığının değeri de artmış olacaktır. Bu nedenle hem sigortalanan varlığın değerini hem de bu varlığa ilişkin ödenen sigorta priminin artışına dair sonucu beklememiz gerekiyor” diyor.

Burada sigortalıların dikkatinden kaçmaması gereken husus, özellikle sigortalanan varlığın piyasa değerinin Türk Lirası cinsinden artmış olması diyen Ducros, olası bir hasar durumunda sigortalıların zararlarını doğru piyasa değerinden tazmin edebilmeleri için, artan döviz kurlarının yansıdığı sigorta primlerini sigorta şirketine ödemiş olmaları beklendiğini de belirtiyor.

“KOBİ ve konut sigortasında önemli büyüme yakaladık”

Generali Sigorta olarak, KOBİ ve konut sigortasında önemli büyüme yakaladıklarını açıklayan Ducros, “Her şeyden önce, sektörümüzün de ürünleri olan KOBİ ve küçük işletmelerin yanı sıra tüm ürünlerimizi (kasko, KOBİ, konut, seyahat ve tamamlayıcı sağlık) hedeflemeye ve müşterilerimize sunduğumuz tekliflerimizde ve hizmetlerimizde yenilik yapmaya devam ettik. 2020 yılında modüler KOBİ ürünümüz “Ekmek Teknem”, ismi ile uyumlu şekilde küçük ve orta büyüklükteki girişimcilere sigorta güvencesi sunma hedefi ile hayata geçmişti. 2021'de bu ürünümüzü daha fazla KOBİ ile buluşturmayı hedefledik.

Yılın ilk yarısında, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırarak hızlı, zahmetsiz ve yepyeni bir sigortacılık deneyimi vadeden Süper Evim Konut Sigortası’nı müşterilerimizle buluşturduk” diyor.

“Modüler Kasko” ürününün 2021 yılında da oldukça iyi gittiğinin altını çizen Ducros, sunduğu esnek teminat paketleri ile bütçe ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen aynı zamanda ekstra indirim opsiyonları da sunan "Benim Kaskom" ürünlerinde de büyümeye devam ettiklerini belirtiyor. Sigortalıların daha kapsamlı, kaliteli ve daha uygun fiyatlarla sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayacak Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın toplam üretimi içerisinde ilk 5 üründen biri olmasına dair çalışmaların sürdürdüklerini de buradan açıklayan Ducros, “Ayrıca seyahat ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimizi geliştirmek yönünde de önemli adımlar attığımızı söyleyebiliriz” diye belirtiyor.

Kişiselleştirilmiş ve mobil kullanıma uygun ürünlere ihtiyaç artacak

Generali Sigorta’nın büyüme stratejinin nasıl şekillendiğine dair önemli açıklamalarda bulunan Ducros, 2022 yılında geleneksel ürünlerin yanında, finansal kayıpların korunmasına yönelik ürünlere talebin artacağını, yine teknolojik gelişmelere paralel olarak, data ve dijital süreçlere ilişkin sigortalara talebin oluşmaya başlamasını beklediklerini ve önümüzdeki yıllarda kişiselleştirilmiş ürünlere ve daha mobil kullanıma yönelik olarak tasarlanmış ürünlere yönelik ihtiyaçlarda artış olacağını da aktarıyor.

 Özellikle modüler sigortacılık ürünlerine olan talepte büyüme olacağını beklediklerini belirten Ducros, “Bunun da önemli bir sebebi var” diyerek sözlerine şöyle devam ediyor;

“Artık daha bilinçli ve yalnızca ihtiyacı olana odaklanan bir tüketici olgusu ile karşı karşıyayız. Özellikle 18-35 yaş arasındaki kuşak ve sonradan gelecek olan Z ve Alfa kuşakları kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun yapılara odaklanacak. İhtiyaçlarını bu anahtar sözcükleri merkeze koyarak karşılamaya çalışacaklar. Modüler olmayan, zorla dayatılan, işlevsellik taşımayan, bütçeye gereksiz yük olarak gördükleri tüm ürünlerle aralarında mesafe olacak.”

Müşterilerle yaşam boyu ortaklık!

2022 yılı için öngörülerde bulunan Ducros, “2022 yılı ve sonrasına baktığımızda, müşteri beklentilerindeki dönüşümün devam edeceğini görüyoruz. Bu nedenle, danışmanlık rollerini yerine getirmelerini sağlamak ve güçlendirmek amacıyla acente ağımızı geliştirmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Günümüzde müşteriler -ekonomik koşullar ve sigortacılık bilgileri göz önüne alındığında- kendilerini ve varlıklarını korumak için en iyi tavsiyeyi sunan şirketlere ihtiyaç duyuyorlar. Satış yaklaşımından ziyade bir danışman rolü üstlenmek; müşterilerin risklerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, onları korumak ve yönetmek anlamına geliyor. Generali Sigorta olarak hem dijitalleşmenin etkileri hem de dijital dönüşüm alanında müşterilerin beklentilerini karşılayabilme konusunda hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan yaşam boyu ortaklık stratejimiz ve felsefemizle yeni yılda da yanlarında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuşmasını sürdürüyor.

“Amacımız pazar payımızı yukarıya taşımak”

Generali Sigorta CEO’su Sylvain Ducros, 2022 yılı için odaklandıkları konu başlıklarını okurlarımız için paylaştı. 2021 yılında çalışanları, müşterileri, acenteleri ve iş ortakları ile birlikte tüm zorlukları aştıklarını ifade eden Ducros, “2022’de de herkesin ihtiyaçlarını karşılayan ürün ve hizmetleri adapte etmeye ve sunmaya kesinlikle kararlıyız.

Lumnion Ceo'su Cenk Tabakoğlu Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu! Lumnion Ceo'su Cenk Tabakoğlu Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu!

4 yıldır dijitalleşme, çeviklik ve acentelerimiz özelinde attığımız adımlarla pazar payımızı her geçen yıl artırıyoruz. 2021'de olduğu üzere 2022'de de amacımız hem Generali Grubu’nun stratejik planlarını hem de Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli kullanarak pazar payımızı yukarıya taşımak olacak” diyerek sözlerini noktalıyor.

Editör: Sigorta Life