Künye

Künye

İmtiyaz Sahibi
İsmail Öztürk

Danışman
Dr. İsmail Kızılbay

Hukuk Danışmanı
Av. Enes Balık

Genel Yayın Yönetmeni
Merve Özkan

Finans Danışmanı
Harun Aydoğan

Editör
Melisa Dellallar

Yayın Danışmanı 
Ahmet Akhan