İmtiyaz Sahibi

İsmail Öztürk

Hukuk Danışmanı

Av. Enes Balık

Genel Yayın Yönetmeni

Üveys Altun

Finans Danışmanı

Harun Aydoğan

Yayın Danışmanı 

Ahmet Akhan