Künye

Künye

İmtiyaz Sahibi
İsmail Öztürk

Hukuk Danışmanı
Av. Enes Balık

Genel Yayın Yönetmeni

Mustafa Öztürk

Finans Danışmanı
Harun Aydoğan

Editör
Burcu Kara 

Seray Doğan 

Yayın Danışmanı 
Ahmet Akhan