Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2022/16 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge yayımladı.

SEDDK, tarafından yayınlanan genelgeye göre, 13. Maddesinin dördüncü fıkrası (g) bendine göre poliçe iptal oranlarının raporlanmasında poliçe iptal oranı gerekçelerine “Emeklilik Sisteminden Erken Ayrılma”, “Kredinin Erken Kapanması” ve ” Diğer ” başlıkları eklenilerek tekdüzeliğin sağlanması için  kullanılan tablo formatı değiştirildi.

Genelgede yer alan 13. maddenin 5. fıkrasının (d) bendinde yer alan madde, hayat, kara araçları, ferdi kaza ve sivil yangın branşlarında yapılacak raporlama kredi bağlantısı olup olmadığı belirtilerek, hayat ana branşı altında yapılacak raporlama ayrıca birikim, karma, hayat ve irat detayında gerçekleştirilir olarak değiştirildi.

Emeklilik branşında faaliyet gösteren şirketlerin dosya tekemmül sürecinin ayrı bir tabloda raporlanacagı belirtilirken, “Güvence Hesabı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu haricindeki özellikli kuruluşların ve reasürans şirketlerinin bu fıkra kapsamında raporlama yükümlülüğü bulunmamaktadır” ifadelerinin yanı sıra Sigortalı/sigorta ettirenlerin tamamen lehine sonuçlanan şikayetler uzlaşma sağlanan şikayet olarak kabul edilir” ifadeleri de yer alıyor.

Yönetmeliğin 55 inci maddesi kapsamında şirketler ve özellikli kuruluşlar tarafından İnternet siteleri üzerinden kamuoyuna yapılacak raporlamalarda, dış hizmet alımına ilişkin bilgilerin raporlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve yönetmeliğin 55. maddesi kapsamında şirketler tarafından internet siteleri üzerinden kamuoyuna yapılacak raporlamalarda, ilgili kamu otoritesi tarafından kuruluşa verilen idari para cezalarının raporlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar da yer alıyor.

Seddk Genelge 2024 11 Sayılı 01

BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belli oldu BES'te kısmen ödeme uygulamasının başvuru şartları belli oldu

Seddk Genelge 2024 11 Sayılı 02

Seddk Genelge 2024 11 Sayılı 03

Seddk Genelge 2024 11 Sayılı 04

Editör: Üveys Altun