2024 yılı hem sanayiciler hem de sigortacılar açısından risklerin iyi yönetileceği, iyi risk, kötü risk ayrımının öne çıkacağı bir yıl olacak. Riskini iyi yöneten sanayici daha uygun fiyatlarla sigortaya ulaşırken, riskini yönetmeye yüzde 150 fiyat artışları ile karşılaşacak. Sigortacılar ile sanayiciler Kocaeli Sanayi Odası’nda bir araya gelerek, 2024 yılı sigorta yenilemelerini konuştular. Toplantıya; Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken, Genel Sekreter Özgür Obalı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Başkanı Levent Korkut, Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu katıldı.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023 yılında bölgede sanayi tesislerinde 237 yangın olduğunu, sigorta şirketleri ile ortaklaşa riskleri tespit edip, azaltma konusunda işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Zeytinoğlu, kendi tesislerinde irili ufaklı yangınlar olduğunu belirterek, “Tamamı kendimiz tarafından rahatlıkla çözülebilecek sorunlar olduğunu da itiraf ediyorum” dedi. Zeytinoğlu, bölgedeki şirketlerin sigorta yaptıramamaktan ve sigorta fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, “Sigortacılarla işbirliğine gidersek fiyatları aşağı çekme yollarını bulacağız” dedi.

TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve AXA CEO’su Yavuz Ölken, hem sanayiciler hem de sigortacılar açısından iyi riskle kötü risklin ayrıştığı bir döneme girildiğini söyledi. Ölken, dünyada yaşanan doğal afetlerin finansman kaynaklarının daralmasına neden olduğunu, bu durumun reasürans fiyatlarına yansıdığını kaydetti. Son dönemde iyi ve kötü risk diye bir kavramın ortaya çıktığını ifade eden Ölken, “Yangın riski işletme riskidir ve iyi risk, kötü riskin ayrıştırılması gerekiyor. Önlem alanla, almayanın da ayrışması gerekiyor. Sanayicilerimiz riskin kalitesine göre farklı fiyatlar görmeye başladı. Her işletmede bir risk yöneticisi olmak zorunda” dedi.

FİYATLAR YÜZDE 100 ARTACAK

Yavuz Ölken, sigorta şirketlerinin 2024 yılına yönelik alınan reasürans korumalarında Euro bazında iki, üç misli fiyat artışları ile karşılaştıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların iç pazara yansıtılması gerekecek. Sigorta yenilemelerinde sanayiciler yüzde 50 ila yüzde 100 arasında fiyat artışları ile karşılaşacaklar. Önemli olan iyi ve kötü risk arasında ayrışım olmak zorunda. Dolayısıyla bazı işletmeler yüzde 30 ila 50 arasında fiyat artışıyla karşılaşırken, bazılarının fiyatı yüzde 100, hatta yüzde 150 artacak.”

ÜZERİMİZDE BASKI VAR

TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türk sanayicisinin yeni bir kalkınma trendinde olduğunu, artık tesisin sürdürülebilirliğine daha çok önem verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Sanayici de belirli standardı korumaya çalışıyor. Bu da bir maliyetle oluyor. Oysa sigortacılar da bugüne kadar hem kendi içlerindeki rekabetten hem de pazarın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına deprem fiyatını poliçe sattılar. Bugüne kadar da risk gerçekleşmediği için reasürans şirketleri bu durumu görmezlikten geldi. Şimdi risk gerçekleşti ve daha da büyüğünün gerçekleşme beklentisi giderek artıyor. Reasürörlerle konuştuğumuzda sermaye maliyetindeki artışların dışında Türkiye’ye özgü yaptırımlarda bulunuyorlar. O nedenle fiyatlar artacak mı sorusunda yanlışlık var. Soruyu şöyle soruyor olmamız lazım; fiyatlar eski seviyelerine gelecek mi? Biz fiyatları olması gereken yerden aşağı taşımıştık. Şubatta yaşadığımız deprem ve beklenen İstanbul depremi nedeniyle reasürans şirketlerinin üzerimizdeki baskısı artıyor.”

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, beklenen İstanbul depreminin sigortaya maliyetinin, Kahramanmaraş depreminin 5-6 katı olacağının tahmin edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Kahramanmaraş depreminin toplam maliyeti 100 milyar dolar. Beklenen İstanbul depreminin ise bunun 5-6 katı olacağından bahsediliyor. Şu sıralar poliçelerin yenilenme dönemindeyiz. Enflasyon azalarak da olsa devam edecek, 2024 yılında. Bu durum sigortaladığımız emtiaların fiyatlarında artış demektir. Bizim taşıdığımız riskin katlanarak artması demektir. Beklenen İstanbul depremine karşı reasürans şirketlerinden bir çekince var. Bu ikisi birleştiğinde ortaya ciddi bir kapasite ihtiyacı doğuyor. Maliyetler yükseliyor. Şu da var sigorta yaptırmayacak kadar da zengin değiliz.”

6 MİLYAR DOLAR ÖDENDİ

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, 2024’te, ekonomik konjonktür gereği ekonomik değerlerin yok olduktan sonra tekrardan yerine koymanın imkansızlaşacağı bir yıl olacağını, sigortaya daha çok ihtiyaç duyulacağını söyledi. Korkut, “Önümüzdeki dönemde iklim değişiklikleri hiç görmediğimiz riskleri ortaya çıkaracak. Bu durumda endüstriyel risklerin yönetimi öne çıkacak. Artık eski alışkanlıklarımızı bırakıp, hem şirketlerin sigortalıya, sigortalıların da sigortaya zaman ayırması gerekecek” dedi.

SEDDK'dan Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 Kapsamında Sunulacak Raporlara İlişkin Genelge SEDDK'dan Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 Kapsamında Sunulacak Raporlara İlişkin Genelge

TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş depreminin sigortaya maliyetinden bahsetti. Obalı, depremin sigortaya 6 milyar dolar maliyeti olduğunu belirterek, “Bugüne kadar sektör 45 milyar lirayı ödemiş durumda. Ortalama ödenecek rakam 75 milyar lira civarında. Bir o kadar da DASK ödedi. Sigorta sektörü 100-120 milyar TL civarında bir hasarla çıktı. Keşke bunun birkaç katı artırabilseydik” dedi.

Kaynak: Hürriyet

Editör: Üveys Altun