İlk sertifikasyon dönemi 14 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve toplam 4 hafta süren eğitimde, klasik sigorta eğitimlerinden farklı olarak; değişen dünya şartları ve yeni riskler, sürdürülebilirlik, küresel iklim krizi ve dijital çağın sosyal etkileri ile beliren geleceğin sigorta ve risk yönetimi trendleri gibi güncel içerikler paylaşıldı.

MONOPOLİ SİGORTA’DAN GELECEĞE YATIRIM MESAJI

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresinde konuşma yaptı TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresinde konuşma yaptı

Monopoli Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bonofiyel, yeni çağın, değişen dünya düzenine uygun vizyoner ve donanımlı uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. İş dünyasının artık sadece ticari faydası olan yatırımlar değil, tüm paydaşlarına, sürdürülebilir sosyal fayda yaratan yatırımların dünyası olduğunu belirten Bonofiyel, "Buradan yola çıkarak yeni dünya düzeninde riskleri doğru yönetmenin artan önemi ve paralelinde sektörde yeni ve kalifiye iş gücüne duyulan ihtiyacın da artması, bizleri Sigorta Sektöründe Risk Yönetim Danışmanlığı adında bir eğitim programını hayata geçirmeye yönlendirdi” dedi.

Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk de yaptığı açıklamada, markaların ayakta kalabilmeleri için kendi sektörlerinde değer katan, fayda sağlayan projeler üretmesinin geleceğe yapılan en önemli yatırım olacağını belirtti. Esentürk, şunları söyledi:

“Biz de bu bilinçle yola çıkarak “Monopoli ile Değer Katanlar Platformu”nu oluşturduk. Amacımız yeni dünya düzeni ile hayatımıza dahil olmaya başlayan yeni risklerle başa çıkabilmek ve devamlılığımızı sağlayabilmek. Bu çerçevede, paydaşlarımızla ve iş ortaklarımızla bir araya geleceğimiz, tecrübe ve fikir paylaşımında bulunacağımız, projeler üreteceğimiz bir platform oluşturmayı hedefledik. Yıl boyunca devam edeceğimiz projelerimizle birlikte öngörülemeyen riskleri öngörebilenlerin tecrübeleri ışığında hem iş hayatımızın hem dünyamızın hem doğanın daha sürdürülebilir hale gelmesi için fikir paylaşımları gerçekleştireceğiz.

Klasik sigortacılık algısını yıkacak bir eğitim organize etmek istedik. Yeni dünya düzeninde pek çok yeni meslek gelişiyor. Gençler bu mesleklere ilgi göstermekte haklılar ancak temelde tüm mesleklerin uygulanışları, yürütülüş şekilleri ve sundukları imkanlar değişti. Bizde tam bu aşamada Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ile iş birliği yaparak gelişen ve yenilenen sigortacılık mesleğinin yeniliklerine uyum sağlayan profesyoneller yetişmesine yatırım yapmak istedik. Monopoli olarak ‘Sigorta Sektöründe Risk Yönetim Danışmanlığı’ eğitimimizin yeni dünya düzeninde, sektörümüzü bekleyen risklere karşı, sığınaklarını hazırlamış profesyoneller yetiştireceğine inancımız tam.” 

Editör: Sigorta Life