KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı

Endekste on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 45,83 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre artış yüzde 15,61 oldu.

Yİ-ÜFE kapsamında sanayinin dört sektöründe aylık bazda fiyatlar, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51, imalatta yüzde 3,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 ve su temininde yüzde 1,93 yükseldi.

Aylık bazda ana sanayi gruplarından ara mallarında yüzde 2,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77, enerjide yüzde 5,08 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış yaşandı.

Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68, imalatta yüzde 60,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 ve su temininde yüzde 66,71 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 54,88, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35, enerjide yüzde 29,84 ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayına ait yurt içi üretici fiyat endeksi TÜİK verileri...

Üretici fiyat endeksi (ÜFE), üretilen toplam mal ve hizmetlerin üretici satış fiyatlarının belirli bir zaman diliminde değişimini ölçen bir endekstir.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülür.

ÜFE'de görülen artışlar bir süre sonra TÜFE'ye de yansıması beklenebilen bir olgudur. Dolayısıyla, üretici maliyetlerini etkileyen olguların tüketici fiyatlarını da etkilemesi kaçınılmazdır.

Zira üretilen ürünlerin hammaddelerine gelen zamlar üretim maliyetlerine zorunlu olarak yansıtacaktır.

Maliyetler enflasyon açısından önemlidir.

Birçok üretimin hammaddesi yurtdışından tedarik edildiği için dolayısıyla döviz ödenmekte.

Bu da üretim maliyetini etkilemekte ve enflasyona sebep olmaktadır.

Üretilen ürünlerin yapılan toplam maliyetteki enerji oranı da kendi içerisinde farklılık gösterecektir.

Elektrik ve doğalgazda yaşanan fiyat artışları girdi maliyetlerini arttırdığı gibi...

Üretimde enerji başta olmak üzere artan her maliyet, birebir olmasa da maalesef enflasyona dolayısıyla da son tüketiciye yansıyacaktır.

Olmayan mal grubu en pahalı üretimdir.

Önemli birçok kalemde enflasyon hâlâ yüksek seyretmeye devam ediyor.

Veriler üzerinden devam edersek, üretici fiyatlarında önemli düşüşler sağlanmadan şimdilik TÜFE'de sağlam bir düşüş beklenmemesi gerekiyor.

Kaynak: bursadabugun