TBMM’de kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’ndaki değişikliklerin hem sistemde bulunan hem de sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara önemli fırsatlar getirdiği kaydediliyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, teklifin TBMM’de yasalaşmasıyla BES’in tasarrufun merkezi hâline geldiğini söylüyor. Benli; “BES ve OKS’deki toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün 500 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz” diyor.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Ka- nunu’ndaki değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. Bu değişiklilerin hem sistem- de bulunan hem de sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara önemli fırsatlar getirdiği kaydedili- yor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Baş- kanı Atilla Benli, teklifin TBMM’de yasalaşmasıyla beraber Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) bütünsel yapıya kavuşarak ‘tasarrufun merkezi’ hâline geldiğine de dikkat çekiyor.

HEDEF, 500 MİLYAR TL FON BÜYÜKLÜĞÜ

BES’te yüzde 25 olan devlet kat- kısı yüzde 30’a çıkarıldı. Atilla Benli, bunun yanı sıra yeni düzenlemeyle tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sâri verilmesinin, Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkânı tanınmasının oldukça önemli olduğunu kaydediyor. Bu düzenlemelerin kısmi çekiş ve temlik imkânı bir bütün olarak düşünüldü- ğünde sektöre güç katacak gelişme- ler olduğunu da belirten Atilla Benli, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu doğrultuda yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30’a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin de yüksel- mesini bekliyoruz.”

18 yaş altı BES de 2021 Mayıs ayında uygulanmaya başladı. Atilla Benli, 18 yaş altı BES’e olan ilginin sonucunda, yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayısının 1 milyona ulaşa- cağını tahmin ediyor. Benli, böylece BES’teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL’ye ulaşmasını öngörüyor.

Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo kapılarını açtı! Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo kapılarını açtı!

DEVLETTEN GÜÇLÜ DESTEK

Bu noktada Atilla Belli, kanun- daki en önemli değişikliğin devlet katkısının yüzde 30’a yükseltilmesi olduğunu da vurguluyor. “Devlet katkısının tüm katılımcılarımız için yüzde 30’a çıkarılması, sistemimize olan güvenin ve tasarrufların artırılmasına verilen önemin işa- reti” diyen Benli, bu gelişmenin, tüketimden tasarrufa geçişin ve sistemdeki tasarrufları ciddi oranda artırmanın bir adımı olacağının altını çiziyor.

Atilla Benli, değerlendirme- sine şöyle devam ediyor: “2022 yılında asgari ücretin 5 bin 4 TL’ye yükselmesi ve devlet katkısının da yüzde 30’a çıkarılmasıyla devlet katkısı üst limiti 18 bin 14 TL’ye ulaşacak. OKS’de de sözleşmesi olan katılımcılar toplamda 36 bin TL devlet katkısından faydalanabilecek. BES’e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum.”

45 YAŞ ÜSTÜNE OKS’YE GİRME HAKKI

BES’te yeni dönemde diğer önemli yeniliklerden biri  de  45 yaş üzeri çalışanlara OKS’ye girme hakkının tanınması oldu. 45 yaş

üstünde çalışanlardan OKS’ye gire- bilmesi yönünde çok talep aldıkları bilgisini paylaşan Atilla Benli, bu talebin karşılanmasının sistemin gelişmesi kapsamında çok değerli olduğu görüşünde. “Sektörümüzü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz” diyen Atilla Benli, yeni düzenlemelerle sunulan tüm imkânların bu açıdan çok önemli olduğuna özellikle dikkat çekiyor.

Editör: Sigorta Life