Hayvan üreticisi, çiftliğindeki inekleri sigortalattı. İddiaya göre, 23 adet inekten 6'sı kısır kalınca üretici, sigorta şirketinin kapısını çaldı. Şirket, ineklerin poliçe tarihinden önce kısır olduğunu öne sürerek ödeme yapılamayacağını bildirdi.

Hayatının şokunu yaşayan üretici Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkeme, davayı reddetti. Davacı üretici kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay mahkeme kararını bozdu. Bozma ilamına uyan Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafından sigortalanan her bir hayvanın sigorta bedelinin 6 bin TL olduğu, sigorta poliçesine göre sovtaj bedelinin sigorta bedelinin en az yüzde 50'si olacağının kararlaştırıldığı ve bu bedelin 3 bin TL olduğuna hükmetti.

6 adet hayvan için toplam 8 bin 640 TL tazminat bedeli hesaplandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kısır inek davasına son noktayı koydu. Tam 11 sene süren davada üreticinin mağdur olduğuna dikkat çekilen kararda;

EY ve Lumnion sigortacılık sektöründe stratejik iş birliğine gidiyor EY ve Lumnion sigortacılık sektöründe stratejik iş birliğine gidiyor

“Davacı, kendisine ait 23 adet süt sığırının davalı tarafından 05 Ekim 2010 tarihli çiftlik hayvanları sigortaları poliçesiyle sigortalandığını, altı adet süt sığırının poliçe tanzim tarihinden sonra kısır olduğunu öne sürmüştür. Buna ilişkin hasar ödemesi için sigorta havuzunu yöneten davalı şirkete başvurduğunu, ancak davalının ilgili hasarın poliçe başlangıç tarihinden önce meydana geldiği gerekçesiyle başvuruyu reddettiğini dile getirmiştir.

Bu nedenle yeni sığırlar alamayarak zarara uğradığını, halbuki hasarın sigortalama öncesi mevcut olmadığını, davalının iddiasının gerçeği yansıtmadığını, sigorta poliçesi kapsamında davalının hasarı tanzim etmesi gerektiğini belirterek altı adet sığırın hasar bedeli olan 27 bin 360 liranın gecikme bedeli ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, 23 Eylül 2013 tarihli dilekçesi ile bilirkişi heyetince belirlenen 14 bin 400 liralık tazminat tutarını kabul ettiğini, bu tutara dava tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmasını istemiştir.

Davalı vekili, davacının 23 adet sigortalı hayvandan 16 adedi için hasar talebinde bulunduğunu, bunlardan 7 adedi için hasar bedelinin ödendiğini belirtmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. Taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denildi.

Editör: Sigorta Life