Sigorta Branşları için Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge, Türkiye Sigorta Birliği’nin internet sitesinde yayınlandı. Genelgeye göre kuruluş işlemlerini tamamlayarak ilk ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin (kapalı mütüeller hariç) ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri belirlenen baz sermaye tutarından az olamayacak.

Ayrıca, baz sermayeye ilave olarak bu şirketler ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için genelgenin ekinde yer alan tabloda belirlenen minimum sermaye tutarını ödemek zorunda.

3 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2022-2) ile kuruluş işlemlerini tamamlayarak ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri, sigorta kooperatifleri (kapalı mütüeller hariç) ile reasürans şirketlerinin, ödenmiş sermayelerinin Genelge’nin yayımı tarihinden itibaren 40 milyon TL’den az olmaması gerektiği bildirildi. 

Aksigorta’ya “Smart Scoring with AI” ile  EMEA bölgesinde birincilik ödülü Aksigorta’ya “Smart Scoring with AI” ile EMEA bölgesinde birincilik ödülü

Genelgeye göre toplam sermaye gereksinimi ‘Hayat Dışı’ grubunda 435 milyon TL ve ‘Hayat’ grubunda da 325 milyon TL olarak belirlendi. Reasürans grubunda ise toplam sermaye gereksinimi 200 milyon TL oldu.

Editör: Sigorta Life