Hızla boyut atlayan evrenin genişlemesi yani gözlemlenebilir evrenin kütleçekimsel olarak bağlı olmayan herhangi iki parçası arasındaki mesafenin zamanla artmasıdır. Bu, uzay ölçeğinin bizzat değiştiği içsel bir genişlemedir. Evren hiçbir şeyin "içine" genişlemez ve "dışında" var olmak için uzaya ihtiyaç duymaz. Teknik olarak ne uzay ne de uzaydaki cisimler hareket etmez. Bunun yerine ölçek içinde değişen şey metrikdir (uzay-zamanın boyutunu ve geometrisini yöneten). Evrenin uzay-zaman metriğinin uzaysal kısmı ölçek içinde arttıkça, cisimler giderek artan hızlarda birbirlerinden uzaklaşır.

Özgür ansiklopedi vikipedi evrenin genişlemesini tam olarak böyle tanımlanıyorken kendi bakış açımızda aslında bu tanımı yaşadığımızı ifade edebilir miyiz? Bizce evet! Nasıl mı? Aslında uzay-zaman metriği arttıkça yani zaman hızlandıkça teknik olarak hareket etmesek de ölçek içimizde değişiyoruz başka boyutlara atlıyoruz. WWW boyutuna atladığımızdan beri bu boyuta getirdiğimiz enerjilerin birleştirici gücünün daha fazla olduğunu fark ettiniz mi? İnternet işletmelerinin değerlemesinin önceki boyuttaki işletmelere kıyasen daha fazla olmasını boyutsal ve geometrisel olarak değişen metriklerle açıklayabilir miyiz?

Yeni nesil iş modellerini hayata geçiren kişilerin de kalıbına sığmayıp boyut atlayan kişilerden çıkması da hiç şaşırtıcı değil. Peki, boyutlar arası farklılıkları uyumlamak yani kurumların girişimlerle gerçekleştirdikleri işbirlikleri özünde sadece kurumların dijital dönüşümüne değil aynı zamanda evrenin de bütünselliğine hizmet eder diyebilir miyiz? Boyut atlama aşamasında büyük sıçramalar gerçekleştiremeyen kişilerinde kurum içi girişimcilik kültürü ile bunu başardığını dile getirebilir miyiz? Evet, her birimiz bütünün bir parçası olarak dönüşüyor ve dönüştürüyoruz.

Bu dönüşümler tamamlanınca gerek M&A olarak, gerekse işbirliği antlaşmaları olarak bir araya gelen farklı kültürlerin tıpkı iki nötron yıldızının bir araya gelerek süpernovaları ve kilonovaları oluşturup büyük bir enerji açığa çıkarttıklarını yani başarılı dijital dönüşüm iş birlikleri veya yüksek değerlemeleri fundraising gerçekleştirdiklerini ifade edebilir miyiz? Dünya bir toz bulutundan yola çıkarak geldiğimiz noktayı tam olarak bu şekilde betimleyebilirdik sanırım.

Sigorta sektörümüzün tüm dünyada boyut atladığı bu dönemde kurumların girişimcilerden, girişimcilerin ise kurumlardan beklentilerini girişimciler tarafından sıralayacak olursak;

·        Üst üste size gönderdiğimiz gerek otomatik e-mailler, gerek bizzat, gerek ekip arkadaşlarımızın, gerek elimizden tutan danışma kurulumuzdaki sektör büyüklerimizin, gerekse bize inanan zamanını ve finansal kaynakları dâhil olmak üzere tüm kaynakları ile yatırım yapan yönetim kurullarımızın gönderdiği mailler için öncelikle sizleri yoğun programınız kapsamında çok sıkıştırdığımız için bizleri bağışlayın ve reddetmeyin Bilgi Teknolojileri departmanınıza eğer ara ara kontrol etmek isterseniz özel bir klasöre yönlendirmelerini ya da direkt spam olarak bildirebilirsiniz. Bizim için özellikle ilk zamanlarda değer yaratmak istediğimiz alanda birilerine ulaşmak ve sesimizi duyurmak inandığımız yolda ilerlemek adına çok ama çok kıymetli. Bin bir türlü permütasyon, kombinasyon ve olasılık deneyerek her seferinde kendimizi geliştirerek, hatalarımızdan öğrenerek sizin karşınıza daha iyi ve ihtiyaçlarınıza uygun bir değer önerisiyle çıkabilmek için yılmadan gece gündüz enerji harcıyoruz.

·        Maillerimizi yanıtladığınızda duyduğumuz heyecan ise bambaşka lütfen kapıdan ya da bacadan bir şekilde önünden geçerken bile heyecandan nutkumuzun tutulduğu kurumunuzun kapısından içeri girmeyi başardığımızda bizi ilgili ekip arkadaşlarınıza yönlendirin. Bizim için bir mailin ne kadar sürede ticari bir getiriye döndüğü bize inanan insanların bize inanmasını devam ettirebilmek adına çok ama çok önemli.

·        Size bir ürün ve hizmet tanıtmak için heyecanla yüzlerce örnekler içinden kendimize en uygununu seçip binlerce kez üzerinde oynayarak size tanıtmak istediğimiz ürün ve hizmetimizin en iyi versiyon haline getirdiğimiz sunumumuzu bizi geliştirecek şekilde değerlendirin. Çünkü biliyoruz ki sizler binlercesini gördünüz ve ilk görüşte bizlerin hangi seviyede ne kadar özenli ne kadar çok uğraşarak karşınıza çıktığımızı anlayabiliyorsunuz. Bizi bir nevi değer yaratmaya çalıştığımız alanda harici bir departmanınız veya partneriniz gibi görmeniz bizim için çok ama çok kıymetli çünkü biz özgür bir şekilde değer yaratmak ve bu sizlerin de yardımıyla yarattığımız değerin tüm dünyaya katkı sağlaması üzerine yılmadan koşuyoruz.

Bize Düşen… Bize Düşen…

·        Bizi bir çalışanınız olarak görmeyip bir iş ortağınız olarak değerlendirmeniz bizim için çok ama çok kıymetli. Çünkü bizim bir yıllık iznimiz yok, sektöre geri iade davası açabileceğimiz bir alanımız yok. Size rağmen değil, sizinle birlikte ilerlemek en büyük amacımız çünkü bizim hayal kırıklığımızı karşılayabilecek bir mobbing davası yok.

·        Ürün ve hizmetimiz zaten içeride hali hazırda var olan veya ihtiyaç olmayan bir alanda ise, bize nazikçe uygun olmadığımızı belirtmeniz ve bizimle iletişimde kalma dilekleriniz bizim için çok ama çok kıymetli. Çünkü biz sizden öğrenmek, sizinle gelişmek, size bir şeyleri anlatabilmiş olmaktan bile büyük bir gurur duyuyoruz. Bugün olmaz ama yarın biz her daim ürünümüzü ve hizmetimizi pazarda deneyerek ve geliştirerek sizin kapınızı daima çalmak istiyoruz yeterki bize hayır deyin. Bizi asla işten ayrılmayacak bir elemanınız gibi düşünebilirsiniz belki de size zaten hali hazırda zaten deneyimlediğiniz bir süreci başka bir şekilde denetebilmek bile bize başarı getirecek nokta olabilir her gün içtiğiniz çayı birde bizim elimizden içme nezaketini göstermeniz bizim hayatımızda unutulmaz bir iz bırakacaktır.

·        Oldu ki evet dediniz bu noktaya kadar gelebildik anlaştık bize ortak olmanız sadece bizim değil aynı zamanda ekosistemin de büyümesi açısından bizim için büyük bir mutluluk çünkü biz zaten yarattığımız değeri ve başarıyı sizinle paylaşmak ve hep birlikte daha çok değer yaratıp tüm dünyaya duyurmak için çalışıyoruz.

Grubun hızını en geride kalan ve gücünü ise en zayıf halkası belirler diyerek birlikteliğin gücü ile hep beraber boyut atlamak için TDI Akademinin global piyasalarda sigorta uzmanlarının gelecekte sigortacılık öngörüleri ile oluşturulan lokal piyasamızda ise sigortanın dijital dönüşümü üzerine çalışmalar gerçekleştiren sn. Okan Utkueri önderliğinde yerelleştirilen CDI + TÜRKİYE programına inanarak aramıza katılan değerli şirketlerimize, tüm yöneticilerine ve program boyunca bizimle birlikte olacak kıymetli meslektaşlarımıza bu yolculukta bize değer kattıkları için çok teşekkür ederiz.