Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeye göre Vize Ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin 4/A maddesinin ikinci fıkrası şu şekilde değiştirildi: “Uygulanacak bekleme süreleriyle ilgili sigorta süresinin; ayakta tedavi teminatları için 6 ayı geçmemek şartıyla yarısını, yatarak tedavi teminatları için ise 9 ayı geçmemek şartıyla dörtte üçünü geçemez. Bekleme süresi uygulanacak olan rahatsızlıklar, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun olacak şekilde belirlenir ve poliçe özel şartlarında açıkça belirtilir.”

RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek

Aynı genelgenin 6. maddesinin birinci fıkrası ise şu şekilde değiştirildi: “5. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen asgari teminatları içerir daha geniş kapsamlı seyahat sigortası veya sağlık sigortası sözleşmelerinin akdedilmesi mümkündür.”