Tüm hissedarlar ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıllığına yenilenirken, mevcut yönetim kurulu başkanı Jan Nahum, yeniden Unico Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 

Şirket vizyonu doğrultusunda Unico Sigorta'nın geleceğini şekillendiren genel kurul kararları arasında, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tamamlanan hesap dönemine ait vergi sonrası kârın tamamının sermayeye eklenerek, 2022 yılı kârlarının hesaplarında izleneceği ve ilgili dönem için herhangi bir temettü dağıtılmayacağı yönetim kurulunca kararlaştırıldı. Bu kararla, Unico Sigorta'nın mali gücü daha da sağlamlaştırılarak, büyüme ve başarı için güçlü bir temel oluşturuldu.

Genel kurul sonrasında iş planının istikrarı ve yönetime olan güvenin güçlendirilmesi adına, 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler’in sözleşmesi de 2029 yılının sonuna kadar uzatıldı. 

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler; “Unico Sigorta ailesi olarak her geçen gün güçlenerek istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Karlı büyümeyi, içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullar ve maliyet artışlarıyla mücadelede başarı göstergemiz olarak yorumluyoruz.

35. yılımıza girerken şirketimizin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda; profesyonellerin yönettiği bir yapıda, ekip bilinciyle karar almayı önemsiyoruz. Bir taraftan pazar payımızı istikrarlı ve karlı bir şekilde büyütürken, bir taraftan da çok kısa bir süre içerisinde nitelikli insan kaynağı ile çalışma kültürümüzü, ekiplerimizi ve iş süreçlerimizi de geliştirip iyileştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Unico Sigorta’da Yeni Atamalar

Şirket organizasyonunu güçlendirmeye devam eden Unico Sigorta’nın Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğüne Birol Balık, Mali İşler Direktörlüğüne ise Reyhan Topçu Turan 1 Ağustos itibarıyla atanırken; Oto Hasar, Lojistik ve Müşteri Mükemmeliyet Merkezi Direktörlüğüne ise Raşit Özuren getirilmiştir. Raşit Özuren görevine 4 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Birol Balık Hakkında

Birol Balık, Erciyes Üniversitesi, İşletme bölümü lisans ve Wales Institute Cardiff Üniversitesi Pazarlama Yüksek Lisans Mezunu mezunudur. Sigortacılık kariyerine 2008 yılında Eureko Sigorta Bankasürans bölümünde MT olarak başlayan Balık, 2011 – 2018 yılları arasında Eureko Sigorta’da çeşitli birimlerde yönetsel rollerde görev aldıktan sonra Archema International Hollanda’da “Hasar’ın Geleceği” projesinde Uluslararası Proje Müdürü olarak görev almıştır.

2019 – 2020 yılları arasında Eureko Sigorta’da İş Geliştirme Müdürü rolünü üstlenen Birol Balık, son olarak Ana Sigorta’da Oto ve Oto Dışı Sigortaları ve Reasürans Direktörlüğü yapmıştır. 

Yavuz Ölken: Sigortalanma seviyesi yüksek olsaydı depremde daha fazla zarar karşılayabilirdik Yavuz Ölken: Sigortalanma seviyesi yüksek olsaydı depremde daha fazla zarar karşılayabilirdik

Birol Balık, Ağustos ayı itibarıyla çalışma hayatına Unico Sigorta Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak devam ediyor.

Reyhan Topçu Turan Hakkında

Anadolu Üniversitesi, İşletme bölümü mezunu olan Reyhan Topçu Turan, kariyerine 1998 yılında  AXA Sigorta’da Hasar ve Reasürans biriminde başlamıştır. Devam eden yıllarda Sompo Sigorta ile Koru Sigorta şirketlerinde uzun yıllar PBR ve Muhasebe departmanlarında müdürlük ve direktörlük yapmıştır. 

2023 yılı başından bu yana Unico Sigorta’da Mali İşler Danışmanlık görevini yürüten Topçu Turan, 1 Ağustos itibarıyla Vergi, PBR ve Muhasebeden sorumlu Mali İşler Direktörlüğüne atanmıştır.

Raşit Özuren Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümü lisans ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Yüksek Lisans mezunu olan Raşit Özuren daha önce Garanti Sigorta, Garanti Emeklilik ve Hayat, Sompo Sigorta ve Groupama Sigorta şirketlerinde çalışmış olup, 2012 yılından sonra  Zurich Sigorta şirketinde sırasıyla teknik ve hasar bölümlerinin genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 

Özuren, 4 Eylül itibarıyla Unico Sigorta’da Oto Hasar, Lojistik ve Müşteri Mükemmeliyet Merkezinden sorumlu Direktörlük görevine başlayacaktır.

Editör: Üveys Altun