2022 yılında pandeminin devam eden yansımaları ve global piyasalarda yaşanan daralmanın etkisiyle reasürans
ihtiyacında önemli bir artış yaşandı. 2021 yılında yurtiçinde 23 sigorta şirketinin ve kurumun reasürans anlaşmalarında yer alan Türk Reasürans, bu artışın da etkisiyle 2022 yılında 27 sigorta şirketine ve kuruma reasürans desteği sağlamaya başladı. Bugün itibarıyla Türk Reasürans’ın 15 ülkede yerleşik 17 yabancı sigorta ve reasürans şirketine destek vererek 60 ülkeye teminat sağladığı da kaydediliyor.

1 MİLYAR 820 MİLYON TL’LİK PRİM ÜRETİMİ

Türk Reasürans açısından 2021 yılı, başta Türkiye’nin komşu ülkeleri olmak üzere, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada Türk yatırımcıların risklerine kapasite sağlayarak, güvence ihracı hedefini gerçekleştirdiği bir yıl olarak geride kaldı. 2021 yılında tüm dünyada pandemi etkileri yaşanırken 1 milyar 820 milyon TL prim üreten Türk Reasürans, kârını ise 290 milyon TL’ye yükseltti. 2021 yıl sonu itibarıyla şirketin aktifleri 2 milyar TL’yi aşarken öz sermayesi ise yüzde 93 oranında artış göstererek 890 milyon TL seviyesine ulaştı.

Bu arada Türk Reasürans cephesinde 2021 yılında önemli bir yenilik de yaşandı. 2021 yılının son çeyreğinde Türkiye’de katılım esaslarına göre faaliyet gösteren ilk şirket olan Katılım Reasürans kuruldu. 30 Aralık 2021’de hayat dışı branşlarda faaliyet ruhsatını alan Katılım Reasürans, 2022 yılı itibarıyla katılım sigorta şirketlerinin tretelerine iştirak etmeye başladı.


ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ’NE TÜZEL KİŞİLİK

2021 yılı Özel Riskler Yönetim Merkezi için de önemli gelişmelerin yaşandığı, başarılı bir yıl olarak geride kaldı. Bu kapsamda en önemli gelişme ise Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin, Sigortacılık Kanunu’nda yapılan değişiklik ile tüzel kişiliğe haiz bir kurum haline gelmesi ve teknik işletici şirketi olarak da Türk Reasürans A.Ş.’nin belirlenmesi oldu. Mevzuatta yapılan bu değişiklikle ise Özel Riskler Yönetim Merkezi, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Havuzları ile KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyet gösterme olanağına kavuşmuş oldu. 

SEDDK, KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor. SEDDK, KOBİ’lere destek olmaya devam ediyor.

DAHA FAZLA KOBİ YARARLANABİLECEK

Bu noktada KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne ayrı bir parantez açılıyor. Özellikle KOBİ’lerin ticari alacaklarını güvence altına alan Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda daha fazla KOBİ’nin bu sistemden yararlanabilmesi için kapsam genişlemesi başta olmak üzere önemli değişikliklerin hayata geçirildiği bilgisi paylaşılıyor. 2021 yılında bu üründen 40 bin alıcının faydalanması ile ulusal ekonomiye 7 milyar TL sigorta teminatı verildiğinin ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye de ciddi oranda bir katkı sağlandığının da altı çiziliyor.

Finansal sigortacılık alanında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılan çalışmalar sonucunda KOBİ’lerin daha uygun maliyetler ile daha kolay bir şekilde finansmana ulaşmasını sağlamak için Devlet Destekli Alacak Sigortası Finansman ürünü de geliştirildi. Ayrıca Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nin katılım sigortacılığı prensiplerine uygun ürünü de hazırlandı. Her iki ürünün de 2022 yılı içerisinde hayata geçmesi hedefleniyor. Buna ek olarak Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin, Enerji Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile birlikte nükleer riskler havuzunun kurulması için çalışmalara başladığı da aktarılıyor.

BÜTÜNCÜL BİR ‘AFET SİGORTASI’

DASK’ın 2021 yılında attığı en önemli adımlardan biri de Zorunlu Deprem Sigortası kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir ‘Afet Sigortası’na dönüştürülmesi oldu. Bu konuda çalıştaylar yapan DASK, bu çalıştaylar neticesinde sel başta olmak üzere diğer doğal afet türlerinin Zorunlu Deprem Sigortası’na entegre edilmesi ile ilgili olarak yoğun bir çalışma sürecine de girdi.

DASK YENİ DÖNEMDE HEDEFLERİNİ BÜYÜTTÜ

1,1 MİLYON TL’LİK ÖDEME YAPTI

Türk Reasürans, DASK’ın teknik işleticisi olarak en temel hedefi olan tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına alma hedefi doğrultusunda deprem sonrası çalışmalara hız kazandırdı. Şirket, 2020 yılında yaşanan iki büyük depremde en kısa sürede sahaya inerek halkın yanında oldu. Türk Reasürans’ın; Ocak 2020’de yaşanan Elazığ depremleri sonrasında 392 milyon TL, Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminde ise 435 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdiği kaydediliyor. DASK’ın bugüne kadar gerçekleştirdiği hasar ödeme tutarının ise 1,1 milyon TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

HASAR ÖDEME KAPASİTESİ YÜKSELTİLDİ

DASK, tüm planlarını olası büyük İstanbul depremine yönlendirmiş durumda. Hasar ödeme kapasitesi 25 milyar TL’den 46 milyar TL’ye yükseltilirken yurtdışına ödenen Euro cinsinden reasürans maliyeti TL’ye çevrildi ve böylece DASK’ın reasürans koruması için ödediği maliyette 200 milyon TL’lik tasarruf sağlandı.

ANKARA’DA FAALİYETE BAŞLAYACAK

Türk Reasürans’ın İstanbul’da bulunan DASK ana veri merkezini, yedeği İstanbul’da kalmak üzere Ankara’da konumlandırmak için başlattığı çalışmalar da çok yakında tamamlanacak. DASK Olağanüstü Durum ve İş Sürekliliği Merkezi’nin de yine yakın zamanda Ankara’da faaliyetlerine başlayacağı kaydediliyor. Yurttaşların deprem anında hasar bildirimlerini hızlı ve sağlıklı bir biçimde yapabilmeleri için Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) ile beraber yürütülen hasar projesinin de ise mayıs ayında tamamlanması öngörülüyor.