Türkiye Sigorta Birliği; otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle, tarafların mağduriyetini en aza indirmek için kasko bedeli yüksek ikinci el araçlara ilişkin de açıklamada bulundu.

Remed Assistance Özel Etabında 18 Araç Yarış Dışı Kaldı Remed Assistance Özel Etabında 18 Araç Yarış Dışı Kaldı

Sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkânı sunan Türkiye Sigorta Birliği (TSB); sektörü ilgilendiren tüm başlıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan yaklaşımını sürdürüyor.

Ham madde ve lojistik temelli, dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye’de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. Türkiye Sigorta Birliği, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde, vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi’ni güncelledi.

Öte yandan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarındaki neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi’nin 10.06.2022 tarihinden itibaren ayda üç defa yayınlanmasına karar verdi. Liste, daha önce ayda iki kez yayınlanıyordu.

TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikinci el oto piyasası dengeye oturana kadar devam edeceğini, gerektiği takdirde Liste’nin yayınlanma sıklığı da dâhil olmak üzere başka önlemleri de devreye almaya devam edeceklerini duyurdu.

Sigorta şirketlerinin dışında birçok başka alanda da referans alınan Kasko Değer Listesi, aşağıdaki hizmetlerde de esas kabul ediliyor:

·       20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Seri No’lu Tebliğ doğrultusunda Motorlu Taşıtlar Vergisi diliminde,

·       01.11.2006 tarihli ve 26333 Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrası gereğince taşıt kredilerinde,

·       24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin birinci fıkrası gereğince taşıt kredilerinde,

·       02.10.2014 tarih ve 29137 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/6814 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2-A maddesi gereğince Kamu araçlarının kiralama hizmetlerinde.