Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Buna göre; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilere, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat sağlanacak.

1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek karar kapsamında, bitkisel ürünler için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri, tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilekte yaban domuzu zararı, pamukta hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeğinde kuş zararı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzu’na Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Tarım sigortalarında teminat altına alınacak ürünler ve destek düzenlemesi şöyle:

RİSKLER TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

İsteğe bağlı olmak üzere açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski, dolu ağı ve örtüyle destek (telli terbiye) sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde, dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması riskleri, kiraz, incir ve üzümde yağmur riski, altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzümde sıcak hava zararı riski teminat altına alınacak.

TARIM SİGORTALAN HAVUZU TARAFINDAN TEMİNAT SAĞLANACAK

Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat sağlanacak.

VERİM AZALIŞLARI TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

BNP Paribas Cardif BES fonları, son 5 yıllık yatırım araçları karşılaştırmasında dikkat çekiyor! BNP Paribas Cardif BES fonları, son 5 yıllık yatırım araçları karşılaştırmasında dikkat çekiyor!

Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat altına alınacak.

SERALAR DA TEMİNAT KAPSAMINDA

Seralar için dolu ana riskiyle birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Örtü Altı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

GREV, LOKAVT VE HALK HAREKETLERİ RİSKLERİ DE TEMİNAT ALDINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri doğrultusunda teminat kapsamında olacak.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK HIRSIZLIK RİSKİ DE TEMİNAT ALTINA ALINACAK

Bakanlığın kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sağlanacak.

KÜMES HAYVANLARI İÇİN DE TEMİNAT SUNULACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, biyogüvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak.

SU ÜRÜNLERİ VE ARICILIK DA BAZI ŞARTLARLA TEMİNAT ALTINA ALINIYOR

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatorlar, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere kafes ve ağlar için kazalar, predator saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Su Ürünleri Kayıt Sistemi'ne kayıtlı işletmelerin mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat altına alınacak.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı risklerine ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak teminat sunulacak. ​​​Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmayacak.

SİGORTA PRİMİNİN YÜZDE 50'Sİ ORANINDA PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzu’na Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

DON RİSKİ PRİMİNE ÜÇTE BİRİ ORANINDA EK PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin üçte biri oranında ek prim desteği verilecek. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 70’i oranında prim desteği sağlanacak.

Editör: Sigorta Life