İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sürdürülebilir sigortacılık hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. E. Baturalp Pamukçu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sürdürülebilirlik; mevcut kaynakların doğru bir şekilde kullanılarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak kısaca özetlenebilir. Kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği, ekonomi gibi konular sürdürülebilirliğin temel konuları olarak belirtilebilir. Sigorta sektörünün ekonomideki kilit rolü ve risk konusundaki uzmanlığı sebebi ile sürdürülebilirlik konusu sektör için çok büyük önem arz ediyor. Sektörün belli bir prim karşılığında yüksek rakamlı poliçelere teminatlar vererek koruyucu bir görev üstlenmesi, yenilikçi sigorta ürünleri tasarlayarak toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine destek vermesi sigortanın sürdürülebilir olmasında en önemli başlıklar olarak söylenebilir. Bunun devamlılığı için istikrarlı politikalar izlemek, sigorta bilicini artırmak ilk hamlelerden olmalıdır.”

Yatırım tercihlerinde sürdürülebilir iş modellerini benimseyen, teknolojiyi etkin kullanarak kâğıtsız sigortacılığı benimseyen, çevre bilincini artırıcı kampanyalar düzenleyerek sürdürülebilir kalkınmaya destek veren şirketleri sürdürülebilir sigorta şirketi olarak tanımlayan Pamukçu, “Bu konuda sigorta şirketlerinin ülke ekonomisine en önemli etkisi sürdürülebilirlik risklerinin yönetilmesini kolaylaştıran ürünler sunarak tüm diğer iş kollarına sürdürülebilir seçenekler sunmasıdır. Sektörün bu ürünlerle risk kavramını devre dışı bırakarak ülke ekonomisi için artı değer yarattığı söylenebilir” dedi.

‘SİGORTANIN TABANA YAYILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Türk Nippon Sigorta olarak en önem verdikleri hususlardan bir tanesinin verdikleri hizmetleri müşterilere doğru anlatmak olduğunu kaydeden Pamukçu, “Bu bakımdan yeni çıkan veya değişiklikler yaptığımız ürünlerimizin bilgilerini hemen satış kanalları ile paylaşarak bilgi akışını taze tutuyoruz. İstikrarlı politikalar izlemeye çalışıyor, hedeflerimizi belirleyip yeni yılla birlikte hemen uygulamaya koyarak müşterilerimizin ürüne bir an önce ulaşmalarını sağlıyoruz. Tek bir ürün yerine portföy çeşitliliği sağlayarak sigortanın tabana yayılması için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Sigorta Life