Müjde Aslan, bağımsız denetim, birleşme ve satın alma, mali durum tespit ve benzeri çalışmalara liderlik etmiş, sürdürülebilirlik güvence hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yapmıştır. Şirketlere ve düzenleyici otoritelere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sektörel konularda eğitimler veren Müjde Aslan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahiptir. Aslan aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği üyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu üyesidir.

TÜSED 89’uncu Yaşını Kutluyor TÜSED 89’uncu Yaşını Kutluyor

sompo sigorta

Editör: Sigorta Life