Ürünlerin sigortalılar lehine gelişimi için çalışan Türkiye Sigorta Birliği (TSB), “Sigorta Genel Şartlarının Revizyonu Projesi” ile 9 ana branştaki ‘İsteğe Bağlı Sigorta Sözleşmeleri’ndeki Genel Şartlar’ı yeniliyor. Yürürlükteki mevzuata uyumlu hâle getirilerek hukuki çatışmaların önlenmesine ve sigorta okuryazarlığına önemli katlılar sağlayan ilk çalışma, Hayat Sigortaları Genel Şartları’nda yapıldı. 

Sadeleştirilerek daha güncel ve anlaşılır bir dile kavuşturulan, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la uyumsuzlukları giderilen Hayat Sigortaları Genel Şartları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 1 Haziran’da yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

 SEDDK desteği ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Sigorta Genel Şartlarının Revizyonu Projesi” ile 9 ana branştaki ‘İsteğe Bağlı Sigorta Sözleşmeleri’ndeki 36 Genel Şart’ın yenilenmesi hedefleniyor.

Mevzuat ile uyumlu, sade ve anlaşılır…

TSB Başkanı Atilla Benli konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “1950’lerden, 1960’lardan kalmış Genel Şartlar bugünün mevzuatlarıyla uyuşmazlıklara neden oluyordu. Öte yandan anlaşılması güç bir dile sahip olmalarının yol açtığı güvensizlik, sigortanın yaygınlaşmasının önünde bir engeldi. Bu nedenle Genel Şartların Revizyonu Projesi’ni varoluş amacımız doğrultusunda hayata geçen hem sigortalılar hem de sigortacılar lehine yapılan en büyük hizmetlerimizden biri olarak görüyoruz. 

Türk sigortacılık sektörünün gelişimi için çok önemsediğim bu projede emeği geçen değerli akademisyenlerimiz Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, Doç. Dr. Doruk Gönen, Doç. Dr. Ecehan Yeşilova Aras, Doç. Dr. Cüneyt Süzel, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Buğra, TSB Hukuk Komitesi Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Samim Ünan ve planlama aşamasından itibaren özenle çalışan sigorta sektöründen yaklaşık 120 kişilik ekibimize gönülden teşekkür ediyorum.” 

2021 yılı Haziran ayında SEEDK’nın yönlendirmesiyle başlatılan Genel Şartların Revizyonu Projesi, TSB’den 14 temsilcinin yanı sıra TSB nezdindeki 10 İnceleme ve Araştırma Komitesi’nden yaklaşık 120 kişi ile yürütülüyor. Çalışmalara, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve Sigorta Hukuku Türk Derneği Başkanı Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu’nun başkanlığındaki Akademik Kurul öncülük ediyor.

Sigorta sisteminin tüm taraflarının yararına çok önemli bir proje

Türkiye Sigorta deprem bölgesindeki acenteleri ile buluştu Türkiye Sigorta deprem bölgesindeki acenteleri ile buluştu

TSB’nin başlattığı Proje’nin, sigorta sisteminin tüm taraflarının yararına ve çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine Yazıcıoğlu şunları söyledi: “Sigorta Genel Şartları’nın birçoğunun çok eski tarihli olması, değişen temel kanun hükümleri ile uyumlu olmaması, sigortanın konusu, teminat altına alınan riziko, teminatın kapsamı, tarafların yükümlülükleri gibi hususların açık ve anlaşılır olmaması, sigorta ihtiyacının karşılanamamasına ve uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. 

TSB ile hayata geçirdiğimiz bu projeyi, sektör-akademi iş birliğinin en verimli örneklerinden biri olarak görüyor; kapsamı ve amacı sebebiyle çok önemsiyoruz. Çalışmamız sonucunda mevcut Genel Şartların neden olabildiği çeşitli sorunların önlenebileceğini, ayrıca değişen veya ortaya çıkan yeni risklere karşı sigorta ihtiyacının karşılanabileceğini öngörüyoruz. O nedenle TSB’nin bu çok önemli projesinde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.”

Editör: Sigorta Life