Doğa Sigorta Müşteri Memnuniyetinde 4. Kez Ödül Kazandı Doğa Sigorta Müşteri Memnuniyetinde 4. Kez Ödül Kazandı

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar'ın moderatörlüğünde "Sigortacılığın Gelişiminde Çatı Kanun İhtiyacı" başlıklı bir panel düzenlendi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen panele Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar'ın yanı sıra AXA Sigorta Genel Müdürü Yavuz Ölken, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz de katıldı. Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar, Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan "Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak, katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir" maddesini hatırlatarak, sigortacılar olarak uzun yıllardır bekledikleri "yeni yapılanan katılım finansı"nı tek bir madde ile pakete soktuklarını belirtti. Yaşar, geçtiğimiz yıllarda hem Cumhurbaşkanlığının programlarında, hem yeni ekonomi programlarında hem de strateji planlarında sigortacılığın stratejik sektör olduğunun tekrar tekrar vurgulandığını ifade etti. Yaşar, "Hemen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK) kuruldu. Fakat mevzuattaki dağınık yapı konusunda çok fazla ilerleme kaydedemiyoruz. Kaydedemediğimiz gibi de her geçen gün yepyeni konularla karşılaşıyoruz. Geçen gün bir 'güvence hesabında görevli mahkeme sorunu' diye bir şey çıkıyor haberde. Hemen arkasından 'Anayasa mahkemesi usulden iptal' yapıyor ama hakimler, Yargıtay'ın daireleri esastan değerlendiriyor. Dolayısıyla bütün sistem altüst oluyor" diye konuştu.

Editör: TE Bilisim