Çalıştaya TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK)’ in Tüm Üyeleri, TÜSED'in Tüm Kurulları, Bölge ve İl Temsilcileri, Bölge Yönetim Kadroları, Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Başkanı Sayın Tamer Topal, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Sayın Engin Özaydın, Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Sayın Hasan Ziya Erciyas, Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Sayın Cafer Yalçıntaş, Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Sayın Aycan Fatma Erkal ve Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri katılımda bulundu.

Bu yıl 87'nci yaşını kutlayan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, 5 Mart'ta Bahar Çalıştayı'nı başarıyla tamamladı. Antalya'da gerçekleştirilen çalıştay, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken, TÜSED Genel Sekreteri Sayın Cem Balkan moderatörlüğünde sırası ile; Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Sayın Hasan Ziya Erciyas, Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Sayın Aycan Fatma Erkal, Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Sayın Cafer Yalçıntaş, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Sayın Engin Özaydın, SEDEV Başkanı Sayın Tamer Topal’ın konuşmaları ve TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Sayın Ahmet Nedim Erdem’in açılış konuşması ile devam etti.

Sayın Erdem, konuşmasında SEİK ve TÜSED tarafından tamamlanan, devam eden ve önem sırasına göre yapılması hedeflenen çok sayıda farklı çalışma olduğunu ifade ederek çalışmalar hakkında kısa bilgiler verirken; çalışmaların “Mevzuat ve Hukuk, Yazılım ve Teknoloji, Kurumsal İşleyiş, Meslek Kurallarına ve Etik İlkelere Uyum, Yeni İş Alanları Kazanılması ve Eğitim” ana hedef kodları altında gruplandırılarak kısa, kısa-orta, orta, orta-uzun ve uzun vadeli olarak önceliklendirildiğini ifade eden Başkan, SEİK ve TÜSED tarafından yazılı olarak kayıt altına alınan bu çalışmaların gelecek yönetimlere aktarılması gerekliliği dikkate alınarak hazırlanmış olduğunu belirtti. 

SEDDK iki şirkete el koydu! SEDDK iki şirkete el koydu!

Çalıştayın öğleden önceki ilk bölümünde TÜSED Başkan Vekili Sayın Selim Kesici “Meslek Etik Kuralları ve Meslek Deontolojisinin Oluşturulması” sunumunu çalışmalara ilişin salondaki tüm katılımcıların görüşlerini alarak interaktif şekilde gerçekleştirdi. Bu bölümde Sigorta Eksperliği mesleğinin Bağımsızlık ve Tarafsızlık, Güven, Mesleki Ehliyet, Sır Saklama, Mesleki Özen ve Dikkatin Gösterilmesi, Etik Değerlere ve Meslek Standartlarına Uyum ilkelerinin önemi vurgulanarak bir mesleğin etik kurallarının belirlenerek yazılı hale getirilmesi, bu kurallara uyulmasının sağlanması ve meslek deontolojisinin oluşturulmasının o meslek mensuplarına duyulan güven açısından oldukça önemli olduğu genel kabul gördü.  

Toplantının öğleden sonraki ikinci bölümü sırası ile TÜSED Başkan Vekili Sayın Selim Kesici, TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Berk Erozan ve TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duran Eren Kerim tarafından gerçekleştirilen mesleğin güncel ekonomik sorunlarına dair sunumlar ile devam etti. Bu bölümde kara araçları branşı ve oto dışı branşlar olmak üzere yönetmelik çalışmalarına ağırlık verilmesi görüşülerek kıymetli katılımcıların görüşleri alındı.   

TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Sayın Ahmet Nedim Erdem tarafından yönetilen serbest kürsü ile devam eden toplantının son bölümünde katılımcılar fikir ve düşüncelerini iletirken, soruların tamamı değerlendirilerek yanıtlandı. TÜSED Yönetim Kurulu, toplantının akabinde "TOBB SEİK Başkan ve Kurul Üyelerimize, Tüm Dernek Başkan ve Kurul Üyelerine, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, katılım sağlayan meslektaşlarımıza, mesleki birlikteliğimize gösterdikleri hassasiyet ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.