İhtiyaca Özel Kasko Çözümleri Türk Nippon Sigorta’da! İhtiyaca Özel Kasko Çözümleri Türk Nippon Sigorta’da!

SEDDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

"Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaş durumu nedeniyle bu ülkelerle ülkemiz arasında yük ve yolcu taşıması yapan deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı bulmasında sorun yaşanmaktadır. Bu durum ise bu ülkelere yapılan ticari ve ekonomik ilişkilerimizi olumsuz şekilde etkileyebilmektedir.

Bahse konu sorunun giderilmesi için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 33/A maddesi ile kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından teminat sağlanabileceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda SEDDK’nın teklifi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından,sivil deniz ve hava araçlarıyla Ukrayna veya Rusya Federasyonu ile yapılacak seferlerde taşınan yolcularda ve mürettebatta (çalışanlarda), yüklerde ve bu araçların kendilerinde meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar ile bu araçların sorumluluğuna ilişkin olarak savaş hali ve benzeri nedenlerle sigorta teminatı bulunamaması durumunda, bunlara ilişkin risklerin 2022 yıl sonuna kadar ÖRYM kapsamında yönetilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede ilk poliçeler, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilen ürünler kapsamında düzenlenmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Özel Riskler Yönetim Merkezi ile birlikte süreci yakından takip etmekte ve sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan teminatın sağlanması konusunda gerekli adımları hızla atmaktadır."