Bugün Türkiye ekonomisinin ve sigorta sektörünün gelişmesinde kadınların da oldukça önemli bir rolü olduğu kaydediliyor.Özellikle kadınlara yönelik sigortalı okuryazarlık farkındalığı oluşturmak oldukça önem taşıyor. Unidad Sigorta Genel Müdür Burcu Hatice Büyükoğlu Buran; “Tüm kadınları bu anlamda bilinçlendirebi- lirsek ve eğitimler verebilirsek hem toplumun sosyo-kültürel olarak dönüş- mesine hem de Türkiye ekonomisine israfı önleyerek katkıda bulunabilece- ğimiz kanısındayım” diyor. Büyükoğlu Buran’a göre; kadınlar finansal okurya- zarlık konusunda genetik ve evrimsel olarak da oldukça kabiliyetli.

“KADIN ELİ SEKTÖRE DEĞMELİ”

Kadınlara sigortacılık eğitimi vermek ve istihdam sağlamak ko- nusunda gönüllü olduklarının altını çizen Büyükoğlu Buran; “Kadın eli sektöre değerse ve kadınları da sigorta konusunda bilinçlendirirsek sağlık sigorta penatrasyon oranının hayli yükseleceği kanısındayım” diyor. Burcu Hatice Büyükoğlu Buran; temennisinin ataerkil si- gorta sektöründe kadınların daha çok ‘Ben varım’ demesi ve cam tavanları kırmaları olduğunu da vurguluyor.

TERZİ DİKİM POLİÇELER

Bağışıklığı güçlü tutmanın bütüncül bir yaklaşımla olduğuna değinen Burcu Hatice Büyükoğlu Buran; düzenli kardiyovasküler spor, açık havada oksijen alarak yapılan yürüyüşler, C vitamini takviyeleri, dengeli beslenme ve düzenli uyku gibi konuları bu konuda yapılabile- cekler arasında sayıyor.

Burcu Hatice Büyükoğlu Buran, bu konuda nasıl bir strateji izledikle- rini ise şöyle açıklıyor: “Bizler sağlık sigortası yaparak insanların sağlık- larını kaybetme durumunda bunu nasıl finanse edeceklerini, hastalık anında düşünmemesi adına bu- günden sigortalılarımızı kendilerine özel terzi dikim sigorta poliçeleriyle koruyoruz.”

Axa Sigorta, acenteleriyle Göbeklitepe’de bir araya geldi Axa Sigorta, acenteleriyle Göbeklitepe’de bir araya geldi

Önleyici sigortalılık neleri kapsıyor?

TİP2 RAHATSIZLIĞI: Önleyici sigortalılık kapsamında sigortalılarımız için anlaşmalı diyetisyenlerimizle Tip2 rahatsızlığı olan sigortalılarımıza yönelik kişiye özel kan tahlili ve beslenme programına başlıyor, ilaçsız insülin direncini dengeliyoruz.

POZİTİF DESTEK: Unidad Sigorta Komünitesi olarak; adım sayar bilekliklerle günlük adım sayılarımızı birbirimizle paylaşıyor ve pozitif destekle kolestrol ve tansiyon hastaları için günlük yürüme zamanlarında birbirlerine destek olmalarını ve paylaşımcı olmalarını sağlıyoruz.

ÜCRETSİZ CHECK UP: Sağlık sigortalarımızdan ücretsiz sağladığımız hizmetler arasında Check Up da bulunuyor. 40 yaş üstü erkekler için PSA kontrol, 40 yaş üstü kadınlar için mamografi ve meme ultrasonu tetkikleri ile poliçe başlar başlamaz beyanın yanıltıcılığı dışında poliçelerin tam tazminat ödenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmasını sağlıyoruz.