Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta şirketlerine sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlanmasının yararlı olacağı yönünde bir duyuru yayınladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 12 Mart 2021 tarihli ‘Kâr Dağıtımında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu’nu yayınladı. 2020 yılında ortaya çıkan ve etkileri devam eden COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler sonucunda belirli branşlarda hasar frekanslarında geçici mahiyette düşüşler yaşanırken bunlara ek olarak, 2020 yılı içerisinde sigorta tahkim ve adli yargı süreçlerinde işleyiş yavaşlamış, belirli bir zaman aralığında durmuş ve davaların neticelenmesi ileri bir tarihe ertelendi. Bu başlıklar çerçevesinde sektör genelinde normal seyrin dışında finansal tablolarda da olumlu yönde sonuçlar oluştuğu görüldü. COVID-19 sonrası normalleşme döneminde, normalleşmenin hızına bağlı olarak sosyal ve ekonomik hareketliliğin artışı ve yargı süreçlerinde yaşanacak hızlanma ile hasar frekansında artış beklendiği belirtilen SEDDK’nın ilgili duyurusunda 2020 yılında değişen seyrin bundan sonra normale dönmesi ve 2021 yılında sınırlı düzeyde ek bir yükümlülük oluşturması muhtemel görüldü. İhtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımı planlanmalı Bu açıklamalar kapsamında salgın sonrası hasar frekansının 2021 yılında normal seyrine gelmesi ve ilerleyen dönemlerde duyuruda belirtilen ilgili yönetmeliğin 9’uncu maddesi kapsamında sermaye ihtiyacı oluşmayacak şekilde ihtiyatlı bir biçimde 2020 yılı kârının dağıtımının planlanmasının yararlı olacağı değerlendirildi.