Kahramanmaraş merkezli mezdana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDK) da OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerin revize dildiğini duyurarak "OHAL kapsamındaki illerde sigortalanabilir riskler için vatandaşlarımızın teminatsız kalmaması esastır" ifadelerini kullanara, "Bireysel sigortalar ve zorunlu sigortalar için; poliçelerin yenilenememesi ve/veya tahsilat yapılamaması durumu ile yeni poliçe istihsalinde, duyuru tarihi itibarıyla tanzim ve tahsil edilmiş poliçeler hariç olmak üzere, aşağıdaki tedbirlerin uygulanmasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlara karar verilmiştir" dedi. 

SEDDK tarafından duyurulan ve ilan tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilen kararlar şu şekilde;

Madde 1 Police yürürlük süresinin uzatılması (DASK ve TARSIM hariç)

OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona erip yenilenemeyen ve/veya tahsilatı yapılamayan poliçelerin yürürlük süresi, sigortalı tarafından aksi talep edilmediği sürece, prim tahsilatı 8/5/2023 tarihinde yapılmak üzere 8/5/2023 tarihine kadar uzatılmış sayılır. Uzatılan süreye ilişkin banka hariç acente komisyonları, tahsilatın yapılamaması durumunda mahsup edilmek üzere, avans olarak ödenebilir.

Uzatılan süreye ilişkin prim tahsilatının gerçekleşmemesi durumunda, uzatılmış süreye ilişkin teminat herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın iptal olur.

Kredi bağlantılı poliçelerde teminat süresi ve tutarı için, kredilerin OHAL nedeniyle değişen yeni ödeme planı göz önünde bulundurularak, kredi süresi ve tutarını kapsayacak şekilde işlem yapılır.

Madde 2 - DASK poliçelerinde yenileme

OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona eren zorunlu deprem sigortası poliçeleri, ağır hasarlılar hariç olmak üzere, prim tahsilatı en erken 8/5/2023 tarihinde yapılmak üzere kendiliğinden yenilenir. 8/5/2023 ve 8/6/2023 tarihleri arasında primin tamamının ya da ilk taksidinin ödenmemesi durumunda poliçe herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın mebdeinden (başlangıçtan itibaren) iptal olur.

6/2/2023 ve 8/6/2023 tarihleri arasında rizikonun gerçekleşmesi durumunda prim borcu ödenecek tazminattan mahsup edilir.

Madde 3 - Yeni tanzim edilecek poliçelerde prim ödemeleri

OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında, kredi bağlantılı sigortalar hariç tüm sigorta branşlarında geçerli olmak üzere yeni tanzim edilecek poliçelerde, sigortalı tarafından aksi talep edilmediği sürece, tahsilat tarihi en erken 8/5/2023 olarak belirlenmiştir.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası ve zorunlu deprem sigortası poliçelerinde, sigortalı tarafından peşin ödeme talebi yapılmadığı sürece, prim ödemelerinde kredi kartı ile en az 6 taksit yapılması zorunludur.

Madde 4 - Zorunlu trafik sigortasında sürprimin kaldırılması

OHAL ilan edilen illerde, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçelerinde poliçenin zamanında yenilenmemesi sebebiyle ilave prim (sürprim) uygulanmaz.

Madde 5 - Prim tahsilatı yapılamayan poliçeler

Çocukların Eğitimi Türkiye Hayat Emeklilik Güvencesi’nde Çocukların Eğitimi Türkiye Hayat Emeklilik Güvencesi’nde

OHAL ilan edilen illerde, 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında prim tahsilatı yapılamaması sebebiyle iptale konu olabilecek tüm sigorta branşlarındaki poliçelerde sigorta şirketlerinin poliçe iptal etme yetkisi 8/5/2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır.

Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında poliçeler, 8/5/2023 tarihine kadar prim tahsilatı yapılamadığı gerekçesiyle feshedilemez ve/veya primden muaf sigortaya dönüştürülemez.

Madde 6 - Tazminat ödemeleri

Rizikonun OHAL ilan edilen illerde gerçekleştiği hasarlarda tüm sigorta branşlarındaki poliçelere ilişkin olarak hasar ihbarlarının ve tazminat ödemelerinin sigorta şirketleri tarafından öncelikli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Madde 7 - Statik IP uygulamasının kaldırılması

Tüm illerde geçerli olmak üzere sigorta acenteleri, sigorta ve reasürans brokerleri ile sigorta eksperleri için Statik IP kullanım zorunluluğu 8/5/2023 tarihine kadar geçici olarak kaldırılmıştır.

Madde 8-SEGEM sınavlarının durumu

Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılacak olan sınavlar (eksper, acente teknik personel, hayat dışı sigorta hakemliği) 8/5/2023 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmiştir.

Madde 9 - Kamu ihalelerinin durumu

Kamu idarelerine ait motorlu araçlar için düzenlenecek Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçelerinde işbu sektör duyurusu hükümleri uygulanmaz.

Madde 10 - Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası

Bu sektör duyurusunun birinci maddesi kapsamında maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası teminat süresinin uzatılması için risk incelemesi yapılması zorunludur.

Madde 11 - Yürürlükten kaldırılan mevzuat

10/2/2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu yürürlükten kaldırılmıştır.

Editör: Sigorta Life