Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasabesi Uygulaması Hakkında Genelge yayınladı.

Söz konusu genelgede Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan 23 kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS29 ya da Büyük ve Orta boy işletmeler için finansal raporlama standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyeceği ifadesine yer verilerek kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanındığı belirtildi.

Buna göre, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Anadolu Sigorta’nın Düzenlediği Anadolu Buluşmaları Konya’da Başladı Anadolu Sigorta’nın Düzenlediği Anadolu Buluşmaları Konya’da Başladı

Genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Editör: Üveys Altun