Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Devlet Destekli Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarında değişiklik yapıldığını açıkladı. 

Devlet Destekli Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarının B.1.1.maddesinin birinci fıkrasına eklenen yeni şart ile genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde; sigortalı veya sigortalının vefat etmesi durumunda mirasçısı olduğunu beyan eden kişiler tarafından sigortalı veya öldüğü beyan edilen ve eksper ile sigortalı veya sigortalının vefat etmesi durumunda mirasçısı olduğunu beyan eden kişiler tarafından tutanakla imza altına alınan hayvanlar için ulusal veri tabanı kayıtlarından ölen hayvanın kaydının düşüldüğüne dair belge temin edilmesi zorunluluğu aranmayacak. 

Zorunlu trafik sigortasında platform dönemi başladı Zorunlu trafik sigortasında platform dönemi başladı

Düzenlemenin 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği açıklandı.