Tüm tapu ve tesisat sözleşme işlemlerinde zorunlu evrak olarak talep edilen DASK’ın tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan iş yerleri ve benzeri amaçla kullanılan bağımsız bölümler için “Afet Kanunu” kapsamında yaptırılması gereken bir poliçe olduğunu belirten Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, “İlgili kanun kapsamında belirlenen limitler için deprem ve deprem sonucunda gerçekleşen yangın, tsunami ve yer kayması için teminat sağlayan bir poliçedir. Sadece bina için teminat sağlanmaktadır. Depremde tam bir sigorta teminatı için, DASK tarafından belirlenen limitler ile binanızın inşaat bedeli arasında kalan kısım ve eşyanız için konut poliçesi kapsamında teminat alabilirsiniz. Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne, inşaa yılına, kat sayısına ve bulunduğu mahallenin risk grubuna göre hesaplanır. Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanır. İnşaat tarihi ve Kat sayısına göre indirim/sürprim uygulanabilir. Sigortalanan konut için poliçede ne kadar teminat ödenmesi gerektiği belirtilmiş ise o limite kadar hasarları karşılar. 2022’nin Kasım ayında yapılan değişiklikle DASK’ın teminat tutarları artırıldı. DASK’ın bir konut için ödeyeceği en yüksek tazminat tutarı 640 bin TL’dir. Ancak bazı durumlarda hasar poliçe kapsamında belirtilen limiti aşabiliyor. Bu tür durumlarda, poliçe limitini aşan hasarların ödenmesi zorunlu deprem sigortası poliçesinden maalesef karşılanamıyor” dedi.

İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

Konut sahiplerinin DASK dışında Konut Sigortası’nı da yaptırmasının önemli olduğunu vurgulayan Esentürk: “Konut sigortası, herhangi bir doğal afet, yangın ve hırsızlık durumunda ev ve içindeki eşyaları koruyan geniş kapsamlı bir sigorta türüdür. Herhangi bir tehlike ya da konutta meydana gelen hasarda sigortalıları büyük masraflardan kurtarır. Bu sigorta zorunlu olmamakla beraber yaptıranlara büyük yararlar sağlar. Ayrıca sadece ev sahipleri değil kiracılar da Konut Sigortası’ndan yararlanabilirler. Ev maliki olmasa da konutta ikâmet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir” dedi.

Sigortalarımızın hasarlarını tazmin süreci

DASK’ın Zorunlu Deprem Sigortası’ndan limitler dahilinde tazmini için: Hasar Bildirimi (T.C kimlik veya poliçe numarası ile), Güncel Tapu Bilgisi, Hasar Yeri Açık Adresi ve Sigortalı Telefonu bilgi ve belgelerinin olması ve 125 aranarak dosya açılması gerekiyor. DASK biriminin yaptığı açıklamaya göre geri ödemelerin hızlıca yapılmasının öngörüldüğünü söyleyen Esentürk: “Genel şartlar doğrultusunda DASK poliçesinde yer alan sigorta bedelinden deprem muafiyeti düşüldükten sonraki bedel sigortalının hesabına ödenir. Ancak tabi ki her durum kendi içinde değerlendirmeye tabidir. Ekspertiz çalışması devletin atadığı bağımsız eksper tarafından yapılacaktır. İBAN bilgisi ile mutabakata varılan rakam sigortalının hesabına yatacaktır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin yanı sıra deprem teminatı içeren başka bir sigorta poliçesi de bulunuyorsa, bu konu DASK'a bilgilendirilmeli” diye ekledi.

Editör: Sigorta Life