Quick Sigorta ile Akhisar'da unutulmaz bir motosiklet festivali Quick Sigorta ile Akhisar'da unutulmaz bir motosiklet festivali

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge yayımladı. Buna göre Sigorta Şirketlerinin kuruluşunda aranan minimum sermaye tutarı Hayat dışı grubu 1 milyar 600 bin, Hayat Grubu 825 milyon ve Reasürans Grubu 700 milyon olarak belirlendi.  5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ”Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık sözkonusu miktarı TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla arttırmaya yetkilidir” maddesi geçerli olacak. 

Genelgenin yayım tarihinden sonra ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketlerinin, sigorta kooperatiflerinin ve reasürans şirketlerinin ödenmiş sermayeleri belirtilen baz sermaye ve ruhsat talep ettikleri her bir sigorta branşı veya bu branşlar altında verilen teminatlar için genelgede yer alan minimum tutarından az olamayacak. 

Kurum tarafından aksi belirlenmedikçe her yıl Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi artış oranına göre güncellenecek. 27 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren genelgeye göre, ödenmiş sermayenin nakden ödenmesi gerekiyor. 

Editör: Üveys Altun