Güçlü sermayesi ve teknik altyapısı ile pandemi koşulları ve dalgalı ekonomik konjonktüre rağmen Millî Reasürans 2021 yılını başarılı sonuçlarla tamamlayan Millî Reasürans, gelişmekte olan piyasalarda 37 ülkede yerleşik 95 şirkete reasürans kapasitesi sağlayarak tercih edilen iş ortağı olmaya devam ediyor. Uzun vadeli ve sağlam temellere dayalı iş ilişkilerini sürdürmedeki başarısı ve değişen piyasa koşullarına hızla cevap verme yetkinliği olan Millî Reasürans Genel Müdürü Fikret Utku Özdemir, Sigorta Life okurları için özel açıklamalarda bulundu.

Millî Reasürans ve sigorta sektörüyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Özdemir, “Yerel piyasadaki öncü reasürans şirketi olma konumumuzu geliştirerek, faaliyet gösterdiğimiz piyasalardaki ortaklarımıza reasürans kapasitesi sağlarken, kâr odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle başarılarımızı geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Ülkemizin köklü reasürörü olarak misyonumuza koşut biçimde sektörümüze ve ekonomimize katkımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sigortacılık sektörü yüzde 6,3 oranında daraldı

Covid-19’un küresel ekonomi üzerinde farklı boyutlardaki etkilerini izlediğimiz 2021 yılı için sektör değerlendirmesinde bulunan Özdemir, küresel ölçekte aşılamanın hızının artması ve pandeminin ilk etkilerinin atlatılması ile ekonomilerde toparlanma gözlendiğini, bunun yanı sıra pandemi dönemi başındaki resesyon kaygıları, yerini gelişmiş ülkeleri de kapsayan küresel enflasyon tehdidine bırakmış, bu gelişmeler aynı zamanda sıkı para politikalarına geçişi de hızlandırdığını ifade etti. Dünyada ve ülkemizde sigorta ve reasürans sektörü açısından baktığımızda ise pandeminin yanı sıra küresel iklim krizi olgusu ve buna bağlı olarak frekansı ve şiddeti giderek artan doğal afetler gündemin en önemli maddelerinden biri olarak belirginleştiğini ifade eden Özdemir, 2021 yılında büyüme dinamiklerini koruyan Türkiye sigortacılık sektörünün prim üretimi 105,3 milyar TL olarak gerçekleşirken %27,5 nominal büyümeye karşın reel olarak %6,3 oranında daraldığını belirtiyor.

Millî Reasürans piyasa payını koruyor

Güçlü sermayesi ve teknik altyapısı ile pandemi koşulları ve dalgalı ekonomik konjonktüre rağmen Millî Reasürans’ın 2021 yılını başarılı sonuçlarla tamamladığını ve şirketin toplam prim üretimi bir önceki yıla kıyasla %36 artarak 2.483 milyon TL’ye ulaştığını açıklayan Özdemir, “Toplam primin %74’ü yurt içinden, %26’sı ise yurt dışından kabul edilen işlerden sağlanmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 7.183 milyon TL’ye, öz kaynakları 3.000 milyon TL’ye ulaşan şirketimiz, 2021 yılını 549 milyon TL net dönem kârı ile kapatmıştır. Millî Reasürans, 2021 yılında da Türkiye sigorta piyasasında faaliyet gösteren ve büyük çoğunluğu yabancı sermayeli olan sigorta şirketlerinin reasürans programlarının önemli bir bölümüne katılmayı sürdürmüştür. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir bölümü 2022 yılında da risk portföylerini bölüşmeli esaslı buke eksedan anlaşmalarıyla korumaya devam ederken, şirketimiz, risk korumalarını Hasar Fazlası esasıyla düzenleyen 8 şirketten 6’sının programına iştirak etmektedir. Piyasa geneli itibarıyla 2022 yılı yenilemeleri sonrasında bölüşmeli esasta reasürans koruması alan 23 şirketin plasmanında yer alan Millî Reasürans, 18 şirketin reasürans anlaşmasında lider konumunda yer alırken, %27 seviyesindeki piyasa payını korumuştur” diyor.

37 ülkede 95 şirkete reasürans kapasitesi

Uzun vadeli ve sağlam temellere dayalı iş ilişkilerini sürdürmedeki başarısı ve değişen piyasa koşullarına hızla cevap verme yetkinliğiyle Millî Reasürans 2021 yılında, gelişmekte olan piyasalarda 37 ülkede yerleşik 95 şirkete reasürans kapasitesi sağlayarak tercih edilen iş ortağı olmaya devam ediyor. Önemli bir potansiyele sahip olan Uzak Doğu’da etkin biçimde çalışmalarını sürdüren Millî Reasürans Singapur Şubesi ise yurt dışı faaliyetlerinde önemli yere sahip olup yeni işlerle portföy çeşitliliğine ve kârlılığına katkısını sürdürüyor.

Türkiye’nin sanat vizyonuna Millî Reasürans katkısı

Sektöre ve topluma pozitif etki sağlamaya yönelik bir çaba olarak özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında görev üstlenme, somut projeler gerçekleştirme ve sponsorluk yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en etkili şekilde ortaya koymayı hedefleyen Millî Reasürans, bu kapsamda birçok projeye de imza atmış bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Millî Reasürans’ın sosyal etkinlikleri hakkında bilgi veren Özdemir sözlerini şöyle sürdürüyor:

“1996 yılında kurulan Millî Reasürans Oda Orkestrası kültürel hayatımızı zenginleştiren çok sesli evrensel müziği, konser ve resitaller açılımıyla müzikseverlere sunmaktadır. Pandemi nedeniyle canlı konserlerine ara vermek zorunda kalan Millî Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat’ın 21. ve 22. Sezonuna toplam 6 konserle konuk olmuştur. Çevrimiçi olarak İş Sanat sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan konserler, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır.

Öte yandan geçtiğimiz 28 yıl içinde ilgiyle izlenen birçok sergi düzenleyen ve çoğu sanat literatürüne giren ve akademik referans olarak da kullanılan çok sayıda kitap ve yayın hazırlayan Millî Reasürans Sanat Galerisi bugün, yıllar içinde oluşturduğu ayrıcalıklı çizgisi ve kendine ait özgün kimliği ile kalitesinden ödün vermeyen sanatçılarımız ve sanatseverler için özel bir konuma sahip bir sanat mekânı niteliğine kavuşmuştur. Güncel sanat sergilerine de ev sahipliği yaparak, Türkiye’nin sanat vizyonuna katkı sağlama misyonuyla güvenilir ve istikrarlı bir kurum olarak nitelendirilen galerimiz sektördeki bilinçli koleksiyonerlerin yanı sıra sınırlı sayıdaki müzelerin de kalıcı koleksiyonlarına eserler kazandırılmasına katkı sağlamıştır. Birçok yabancı sanat kurumunun da Türkiye’de çalışma prensipleri ve standartları açısından iş birliğine uygun bulduğu galerimiz, uluslararası projelerin Türkiye ayağında ev sahipliği görevini de üstlenmektedir.”

Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası 27-29 Mayıs’ta! 

Millî Reasürans’ın ev sahipliğinde düzenlenen, yerli ve yabancı piyasalarda büyük ilgi gören Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası 2020 yılından bu yana pandemiden dolayı yapılamamıştı. 2022 yılında bu turnuvanın gerçekleşeceğine dair sevindirici haberi veren Özdemir, “1986 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen “Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası” gerek yurt içinde gerek yurt dışında ilgiyle izlenmektedir. 33 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen ve Türkiye sigorta piyasası ile yabancı reasürör ve brokerlerin farklı bir atmosferde bir arada olma fırsatı buldukları turnuvayı pandemi şartları dolaysıyla 2020 yılından bu yana düzenleme imkânı olmamış ancak 2022 yılında şartların elverişli hale gelmesiyle turnuvanın bu sene düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır. Bu yıl 27-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Miltaş Spor Tesislerinde 34.’üncüsü düzenlenecek olan turnuva için iletişime geçtiğimiz yerli ve yabancı şirketlerden aldığımız olumlu dönüşler doğrultusunda sektörün ilgiyle izlediği etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz” diyor.

Dijital dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor

Tüm dünyada etkisini hala sürdüren pandemi salgınıyla birlikte hayatımızda daha fazla etkisini hissettiğimiz dijitalleşme, sigorta sektöründeki tüm süreçlerde vazgeçilmez bir unsur olarak faaliyet döngülerindeki yerini aldı. Millî Reasürans’ın dijitalleşme stratejileri hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir, “Pandemi sürecinde hibrit bir yapıyla sürdürdüğümüz çalışma düzeninde, bilgi teknolojilerine ilişkin güçlü altyapımızın sunduğu avantajların yanı sıra çevresel koşullara ilişkin alınan tedbirler sayesinde iş sürekliliğimiz sağlanmıştır. Şirketimizde iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla 2019 yılında başlayan dijital dönüşüm projesi kapsamında, operasyonel süreçlerin tamamının dijital ortamda yönetilmesi çalışmaları devam etmekte olup ayrıca verimliliğinin artırılması amacıyla 2021 yılının ikinci yarısında süreçlerimizde Yapay Zekâ‑RPA (Robotic Process Automation) kullanılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Devam eden veri yönetimi projemiz kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulumu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum faaliyetleri kapsamında yatırımlar gerçekleştirilmiştir” diyor.

2023 yılında yürürlüğe girecek olan TFRS 17 mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 2021 yılında, TFRS 17 için yapılacak hesaplamaların gerçekleştirileceği uygulama ve çevresel sistemlerin ediniminin tamamlandığının da altını çizen Özdemir, uygulama geliştirme alanında ise çalışmaların danışman firma tarafından sürdürüldüğünü de ekliyor.

“Sektörümüze ve ekonomimize katkımızı sürdüreceğiz”

Türkiye sigorta sektörünün dinamik yapısı, büyüme potansiyeli, teminat sağladığı ekonomik değerler ve karşı karşıya bulunduğu yüksek seviyede doğal afet riskiyle önemli ölçüde reasürans kapasitesine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Özdemir, Millî Reasürans’ın hedefleri hakkındaki sorularımızı yanıtladı. 2021 yılında ülkemizde meydana gelen şiddetli sel ve orman yangınlarına bağlı hasarlar, özellikle iklim değişikliğine bağlı doğa olayları ve afetler açısından kümüllerin takibi yönünde farkındalığı güçlendirdiğini belirten Özdemir, “Söz konusu risklerin sigorta ve reasürans şirketlerimizin sermayeleri ve ülke ekonomisi üzerinde yaratacağı yükün dağıtılması ve hafifletilmesi için global reasürörlere her zaman gereksinim olacaktır. Ancak gerek ülke ekonomisi gerekse sigorta sektörüne, ihtiyaç ve ülke dinamiklerine göre şekillendirilmiş uzun vadeli, etkin ve yerel çözümler sunan güçlü kurumlar, sektörümüzü destekleyip geliştirerek geleceğe taşıyacaktır. Biz de bu bağlamda ülkemizin köklü reasürörü olarak misyonumuza koşut biçimde sektörümüze ve ekonomimize katkımızı sürdüreceğiz” diyor.

 “Olağanüstü hava olayları, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik gibi risklere karşı hazırlıklı olmalıyız”

Ajandasındaki konu başlıklarına da değinen Özdemir, “Teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve şirketimizin bu gelişmeler paralelinde verimliliğini artırmak ve yenilikçi bir bakış açısıyla dönüşümünü sağlamak, önceliklerimiz arasındaki yerini pekiştirecektir. Son birkaç yılda edindiğimiz deneyimler, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere hayatın tüm yönlerini etkileyen pandeminin yanı sıra orta vadede iklim değişikliği kaynaklı olağanüstü hava olayları, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik gibi risklere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede, etkin risk yönetimi konusundaki hassasiyetimizi artırarak koruyacağız. 2022 yılında da yerel piyasadaki öncü reasürans şirketi olma konumumuzu geliştirerek, faaliyet gösterdiğimiz piyasalardaki ortaklarımıza reasürans kapasitesi sağlarken, kâr odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle başarılarımızı geleceğe taşımayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu! AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Sigorta Life Sohbetleri'nin konuğu oldu!

Editör: Sigorta Life