AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor

MAPFRE,  çeşitlilik ve fırsat eşitliği uygulamalarıyla Bloomberg tarafından hazırlanan 2022 Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer alma başarısını gösterdi. Kadın liderliği ve kadınlar için becerileriyle yükselme fırsatı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit işe eşit ücret uygulaması,  kapsayıcılık kültürü, cinsel taciz karşıtı politikalar ve kadınları destekleyici markalaşma olmak üzere beş farklı alanda şirketlerin değerlendirildiği endekse 418 şirket girebildi.  Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listeye dâhil olan MAPFRE, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gösterdiği performansı ve hayata geçirdiği politikalarıyla dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldı.

MAPFRE’de kadınlar iş gücünün %55,6'sını oluşturuyor

MAPFRE, bireylerde saygı kültürünü oluşturmayı, çeşitlilik yanlısı davranış ve tutumları pekiştirmeyi ve aynı zamanda gerçekten eşit fırsatlar sağlamayı hedeflediği bir Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası benimsiyor. MAPFRE’de 18.500'den fazla kadın, toplam iş gücünün %55'inden fazlasını oluşturuyor. Kadınların %41'den fazlası ise yönetici pozisyonlarında görev alıyor. MAPFRE ayrıca cinsiyet eşitliği konusunda belirlediği temel hedeflerden biri olanyönetici pozisyonların en az %45'inde kadınların istihdam edilmesi taahhüdünü karşılamaya bu yıl da devam ediyor. 2021 yılında ise bu oran %49,1 olarak gerçekleşti.

Kadın liderleri destekliyor

MAPFRE bünyesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunan başlıca girişimler arasında; İspanya, Brezilya, ABD, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde, kadın temsilinin yetersiz olduğu yönetim kadrolarında kadınların varlığını artırmak amacıyla uygulanan Kadın Liderlik Ağı yer alıyor. MAPFRE aynı zamanda kadınların emeklilik, tüketim, istihdam ve eğitim gibi alanlarda aynı fırsatlara sahip olmamasının yarattığı ekonomik etkileri analiz eden 12 şirketten oluşan ClosinGap oluşumunun da bir parçası. 

8 Mart 2017’den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Kadınların Güçlenmesi Prensiplerinin (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzacısı olan MAPFRE, iki yıl önce dünyada 3139 şirketin yer aldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmeyi hedefleyen BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne dâhil oldu. Bu ilkeler, üst düzey yönetimde cinsiyet eşitliğine yönelik adımlar atılmasını, kadın ve erkeklerin işyerinde adil muamele görmesini, insan haklarına ve ayrımcılık karşıtı ilkeye uyulmasını ve bunların desteklenmesini öngörüyor.

MAPFRE Sigorta’da yönetimde kadın oranı yüzde 51

MAPFRE’nin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her bir çalışanını yeteneklerine ve azmine göre değerlendiren bir şirket olduğunu söyleyen MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Stefan Jensen,   “Geçen yılla birlikte üst üste ikinci defa bu önemli endekste yer almak bizim için gerçekten gurur verici. Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği politikamız, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek ayrımcı davranışların ortadan kaldırılması ve kişilerin bireyselliğine saygı gösterilmesi temeline dayanıyor. Bu çerçevede sadece cinsiyeti değil tüm farklılıkları çeşitlilik olarak kabul ediyor ve avantaja dönüştürüyoruz. MAPFRE Sigorta’da kadın çalışan oranımız da yüzde 52’ye ulaşırken, yönetim kadrolarında kadın oranımızı da %51’e çıkardık. Bu oranları artırmak global taahhütlerimiz arasında yer alıyor. Tüm çalışanlarımızla birlikte elde ettiğimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz” dedi.