İsrail-Filistin çatışması sigorta fiyatlarını artırdı. İsrail-Filistin çatışması sigorta fiyatlarını artırdı.

Swiss Re’ye göre, küresel sigorta prim hacmi 2022’de yeni zirvelere ulaşacak ve küresel sigorta primleri 2022’de 7 trilyon doları aşacak. Swiss Re Enstitü “Sigma 4/2022-Dünya Sigortası” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Bloomberg HT'de yayınlanan Sigorta Gündemi programında ele alın araştırmanın ayrıntılarına göre, Swiss Re, 2022’de, hayat ve hayat dışı toplam primlerde yüzde 6,1’lik güçlü bir nominal büyüme tahmin ediyor; ancak reel olarak bu, neredeyse sabit bir büyümeye (+%0,4) dönüşüyor. Bununla birlikte, nominal olarak toplam prim hacminin bu yıl ilk kez 7 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Swiss Re, tahminini, "Pandemi kaynaklı düşüklerden güçlü piyasa toparlanmasına, hayat dışı alanlarda devam eden oran sertleşmesine ve özellikle gelişmekte olan piyasalarda daha güçlü prim büyümesine dayandırıyoruz'' ifadeleri ile açıkladı.

Swiss Re Enstitü Sigma 4/2022-Dünya Sigortası Raporunda diğer saptamaları ise şöyle:

Yüksek enflasyon bir süre daha devam edecek. Ukrayna’daki savaşın bir sonucu olarak daha yüksek taleplere maruz kalan iş kolları arasında havacılık, ticaret kredisi, politik risk ve deniz sigortası gibi niş segmentler yer alıyor. Siber sigorta talebi artabilir. Hayat dışı sektörde, 2023’te reel olarak pozitif büyümeye dönüş olacak ve küresel primler çoğunlukla ticari hatlarda devam eden faiz sertleşmesine bağlı olarak yüzde 2,2 artacak. Yüksek faiz oranları, daha güçlü yatırım getirilerinin gelecek yıl artan kârlılıkta kendini göstermeye başlayacak. Hayat primleri, pandemi sonrası yüksek risk farkındalığının koruma türü ürünlere olan talebi artırmasıyla ve sigortacıların giderek dijitalleşmesiyle birlikte, gelecek yıl reel olarak tahmini yüzde 1.9 oranında artacak. Artan faiz oranlarının etkisi, orta ve uzun vadede daha önemli bir artışla birlikte, 2022’de hayat sigortacıları için iyileştirilmiş yatırım getirileri ile muhtemelen kendini gösterecek.

Editör: Sigorta Life