Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, KOBİ'lere ve esnaflara olumsuz koşullarda destek sunan ve faaliyetlerinin devamını sağlayan sigorta türlerini paylaştı.

Hırsızlığa Karşı Sigorta

İşletmelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri hırsızlıktır. Yaşanabilecek talihsiz bir durumdan maddi ve manevi herhangi bir kayıpla karşılaşmamak ve olası bir vakanın önününe geçmek amacıyla hırsızlığa karşı sigorta yapılmalıdır. Bu tür sigortalar iş yerine ait makine, demirbaş, kasa ve değerli eşyaların çalınmasından kaynaklanan zararları ve kayıpları teminat altına alır.

Doğal Afete Karşı Sigorta

Özellikle 2021 yılı boyunca yaşanan doğal afetler birçok işyerine zarar verdi, ciddi kayıplara yol açtı. Yaşanan süreçler KOBİ'lerin doğal afetlere karşı sigortalanmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. KOBİ'lerin konut altında olan işyeri poliçelerinde zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası, konutu depremin neden olabileceği maddi hasarlara karşı güvence altına alan ve teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından verilen ve yaptırılması zorunlu bir sigortadır. Zorunlu Deprem Sigortası; depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlara karşı, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde, güvence sağlar.

İşveren Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta türü, işyerinde meydana gelen iş kazalarında, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı işçilerin uğrayacakları bedeni zararlar nedeniyle işverenin, zarar gören işçilere veya işçilerin yasal hak sahiplerine karşı yasal sorumlulukları için teminat sunar. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır.

3. Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta türü, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay sonucunda; üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait malların zarar görmesi veya üçüncü şahısların sigortalıya karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri dolayısıyla sigortalının sorumluluklarını güvence altına alır.

Güvenlik Donanımı Yönetmeliği Nedeniyle Yapılan 0 Km Oto Kampanyaları 2. El Otoyu Vurdu Mu? Güvenlik Donanımı Yönetmeliği Nedeniyle Yapılan 0 Km Oto Kampanyaları 2. El Otoyu Vurdu Mu?

Modüler Sigorta

Günümüzde her KOBİ’nin ve esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan modüler sigortalar da işletmelerin büyümesini doğrudan etkiliyor. Bu modüler sigortalardan biri olan ve Generali Sigorta’nın Türk sigortacılık sektöründe ilk olma özelliği taşıyan ürünü “Ekmek Teknem Sigortası”, pandemi döneminin getirdiği olumsuz koşullarda KOBİ ve esnafların müşterilerine, çalışanlarına, makinelerine, elektronik cihazlarına ve hatta işletme kârlarına dair endişelerini ortadan kaldırıyor. Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem; yangın, sel, toprak kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3. şahıslara karşı sorumluluk, işveren sorumluluk ve birçok farklı riske karşı KOBİ ve esnafların yanında yer alıyor.

Editör: Sigorta Life