Generali Grubu, 2022 yılına ait konsolide mali tabloları ile ana ortağın taslak mali tablolarını kamuoyu ile paylaştı. Sürdürdüğü prim ve karlılık büyümesi ile tüm zamanların en iyi faaliyet sonuçlarını elde etmeyi başaran Generali Grubu, özellikle oto-dışı işlerde elde ettiği %9.8’lik güçlü büyüme ile, mal ve kaza branşlarındaki toplam brüt prim üretimini 81.5 milyar Euro’ya çıkardı. Şirket’in Hayat branşında da güçlü nakit akışı sürmüş ve 8.7 milyar Euro’luk net nakit akışına ulaşılmıştır. Grup’un 2022 yılı toplam net karı ise 2.912 milyon Euro’ya yükselmiştir.

Generali Grubu yapılan açıklamada, güçlü sermaye yapısının 2022 yılında da devam ettiği ve sermaye yeterlilik oranının %221 olarak gerçekleştiği bildirilirken, grubun hissedarların getirisine dair taahhüdünü teyit edecek şekilde, hisse başına ödenecek temettü tutarının da %8.4 artışla 1.16 Euro’ya yükseldiği belirtilmiştir. Grup belirlenen net öncelikler ve 2022’de elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde, güçlü finansal performans, “sınıfının en-iyisi” müşteri deneyimi ve daha da kapsamlı sosyal ve çevresel etkileri ortaya çıkarmayı taahhüt eden ve tüm Generali çalışanlarının yerine getirmekte olduğu, “Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek” stratejik planı çerçevesinde belirlenen tüm hedefleri yerine getirme taahhüdünü teyit etmiştir.

Sürdürülebilir büyüme ile gelir kalemlerini çeşitlendirerek ve inovasyona liderlik ederek, 2021-2024 dönemi için hisse başına kazanç oranında %6 ile %8 arasında bir bileşik büyüme oranına ulaşmayı hedefleyen Generali Grubu, 2022-2024 döneminde 8.5 milyar Euro’yu aşan bir net nakış elde etmeyi ve hisse başına temettü politikası doğrultusunda 2022-2024 döneminde hissedarlarına 5.2 milyar Euro ile 5.6 milyar Euro arasında kümülatif temettü dağıtmayı hedeflemektedir.

Türkiye Sigorta Birliği:  “BES 20. yılında 700 milyar TL fon büyüklüğünü aştı.” Türkiye Sigorta Birliği: “BES 20. yılında 700 milyar TL fon büyüklüğünü aştı.”

Sürdürülebilirlik taahhüdü devam ediyor

Generali Grup bünyesinde sürdürülebilirliğin çıkış noktası olarak temel alınan “Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek” stratejisi, 2022 yılında hedeflerine ulaşarak yoluna devam ediyor. Yatırımcı, sigortacı, işveren ve kurumsal vatandaş olmak üzere dört sorumluluk rolü belirlenen strateji bünyesinde 2022 yılında ESG bileşenli sigorta çözümlerinden elde edilen 19.9 milyar Euroluk prim tutarı, 3.2 milyar Euro tutarınca yeşil ve sürdürülebilir yeni yatırım ve toplam 500 milyon Euro değerindeki üçüncü yeşil tahvilin başarılı şekilde yerleşimi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Net-Sıfır Sigorta Birliği kurucu üyesi ve Net Sıfır Varlık Sahipleri İttifakı’nın da bir parçası olan Generali, 2022 yılında inovatif sigorta çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile stratejik ortaklık sözleşmesi imzalamıştır. Grup, elde etmiş olduğu başarıların bir göstergesi olarak 2022 yılında Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik endeksinde yer aldığını teyit etmektedir. Ayrıca Generali MSCI tarafından alınabilecek en yüksek derece olan AAA derecesine yükseltilmiş ve MSCI ESG Liderleri endeksine dahil edilmiştir.

“Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek” stratejimiz başarımızı kanıtlıyor

“Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek” stratejisi aracılığıyla devam eden dönüşüm yolculuklarının başarılarını kanıtladığını söyleyen Generali Grup CEO’su Philippe Donnet, grubu sigortacılık ve varlık yönetiminde küresel bir lider olarak konumlandırma vizyonlarının da verdiği güçle, zorlu bir jeopolitik ve ekonomik bağlamda bile tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edeceklerini söyledi: “Bu başarımız, gelir artışımızı sürdürebilmemiz ve grubun güçlü bir nakit ve sermaye pozisyonu elde etmesi sayesinde, hissedarlarımıza, yine önceki döneme göre daha yüksek bir temettü tutarı sunabilmemizi sağlıyor. Generali ayrıca sürdürülebilirlik alanında da liderliğini devam ettiriyor. Sürdürülebilirlik, sorumlu bir sigortacı, yatırımcı, işveren ve kurumsal vatandaş olarak hareket etme taahhüdümüz doğrultusunda artık grubun tüm iş faaliyetlerine tamamen entegre edilmiş durumda. Tüm bunları çalışanlarımızın ve eşsiz acente ağımızın azimli çabaları sayesinde başardık.”