Ünal Ünaldı: “Bizlere güvenen, bugünlere gelmemizi sağlayanlara şükranlarımızı sunuyorum" Ünal Ünaldı: “Bizlere güvenen, bugünlere gelmemizi sağlayanlara şükranlarımızı sunuyorum"

Grubun prim üretimi, hem hayat hem de hayat dışı segmentlerindeki büyüme sayesinde 41.880 milyon Euro'ya (+%2.4) yükselirken, hayat sigortası net girişleri yılın yarısını 6.240 milyon Euro’da tamamladı. %7.9 oranındaki düşüş, Grubun hayat sigortası portföyünü yeniden konumlandırma stratejisinin yanı sıra yürürlükteki bazı yönetim aksiyonları ile tutarlı olan birikim sigorta segmentinden kaynaklandı. Koruma (+%7.0) ve birim bağlantılı (+%2.1) sigortalarda büyüme gözlendi. Hayat sigortası teknik provizyonları 419.2 milyar Euro'ya ulaştı (2021 tüm yıla göre %-1.2). Görülen bu hafif düşüş finansal piyasalara ait performansın bir yansıması oldu.

Operasyonel sonuç,  hem hayat hem de hayat dışı, holding ve diğer iş segmentlerindeki olumlu gelişmeden yararlanarak 3.140 milyon Euro'ya (%+4.8) ulaşarak yükselmeye devam etti. Hayat segmentinin operasyonel sonucu, mükemmel teknik kârlılığı yansıtarak güçlü bir şekilde (+17.1) büyüdü. Hayat dışı segmentinin operasyonel sonucu (+%3.0) artış gösterirken, Bileşik Oran, Arjantin'deki yüksek zarar oranını ve ayrıca hiperenflasyonun etkisini yansıtarak %92,5 (kişi başı +2,8) olarak gerçekleşti. Arjantin hesaba katılmadığında bileşik oran %91,9 olacaktı (2021 yılının ilk yarısında %89,4).

Varlık ve varlık yönetimi segmentinin operasyonel sonucu 503 milyon Euro (-%3.3) olarak gerçekleşti. Bu düşüş tamamen, finansal piyasaların hareketine bağlı olarak Banca Generali'deki düşük performans ücretlerinden kaynaklandı. Varlık yönetimi operasyonel sonucu %6,2 arttı. Holding ve diğer işletmeler segmentinin operasyonel sonucu, esas olarak gayrimenkul işinin performansından yararlanarak büyüdü. Faaliyet dışı sonuç -713 milyon Euro (2021 yılı ilk yarısında -496 milyon Euro) olarak gerçekleşti. Özellikle, faaliyet dışı yatırım sonucu -168 milyon Euro (2021 yılı ilk yarısında 48 milyon Euro) oldu. Bu durum, esasen satılmaya hazır olarak sınıflandırılan yatırımlardaki, özellikle de Rus yatırımlarındaki yüksek değer düşüklüğü ve düşük net gerçekleşmiş kazançlar sebebiyle bu şekilde istatistiklere yansıdı.

Net sonuç 1.402 milyon Euro (2021 yılı ilk yarısında 1,500 milyon Euro) olurken, Rus yatırımlarındaki toplam 138 milyon Euro'luk değer düşüşlerinden etkilendi. 97 milyon Euro doğrudan Grup tarafından tutulan sabit getirili menkul kıymetlerden ve 41 milyon Euro Ingosstrakh'daki yatırımdan kaynaklandı. Bu etki hariç tutulduğunda, net sonuç 1.541 milyon Euro'da sabit kalacaktı.

Grubun Yönetilen Toplam Varlıkları, olumlu nakit akım etkisine rağmen tamamen finansal piyasaların performansını yansıtarak 635,4 milyar Euro oldu. (2021 mali yılına kıyasla-%10,5). Grubun özkaynakları 19,078 milyon Euro (2021 mali yılında-%34,9) olarak gerçekleşti. Söz konusu fark, satışa hazır rezervlerde -esas olarak devlet ve şirket tahvillerinin faiz oranlarındaki artıştan - 10,876 milyon Euro azalma ve 2021 temettü ödemesi için yatırılan 1,691 milyon Euro dolayısıyla kaynaklandı. Grup, %233 (2021 yılı için %227)'lük sermaye yeterlilik oranı ile son derece sağlam bir sermaye konumu bildirdi.

Generali Grup CEO'su Philippe Donnet yarı yıl sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Generali'nin sağlam performansı, 'Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek' stratejik planına odaklanmamız, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve işletme karlılığını artırmak konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Müşterilerimizi ve onların ihtiyaçlarını her zaman birinci önceliğimiz olarak tutarken,  bu sonuçlara giderek daha da belirsizleşen jeopolitik ve makroekonomik bağlamda ulaşmayı başardık. Grubumuz, önümüzdeki aylarda küresel sigorta şirketi ve varlık yöneticisi olarak liderliğini pekiştirirken, üç yıllık planımızın uygulanmasına tamamen bağlı kalmaya devam edecek” dedi.

Editör: Sigorta Life