Türkiye Sigorta 2023 Yılında Finansal Büyümesini Sürdürdü Türkiye Sigorta 2023 Yılında Finansal Büyümesini Sürdürdü

Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları da açıklandı.

Yeni tarifeler bu şekilde;

MOTORLU ARAÇLAR EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ (2022 Yılı)

 • Binek, Hafif Ticari ve Motosiklet 373,54 TL’den az ve 1.829,57 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i
 • Ağır Vasıta 556,50 TL’den az ve 2.744,35 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i
 • İş Makinesi 830,93 TL’den az ve 3.811,60 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1,5’i
 • Değer Kaybı 228,70 TL
 • Kaza Tespit Tutanağı Tanzim Ücreti 411,66 TL
 • Uzaktan Ekspertiz 304,93 TL’den az ve 3.049,28 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1’i
 • Değer Tespiti : 381,16 TL’den az ve 3.811,60 TL’den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının %1’i

UYGULAMA ESASLARI

 1. Tarifede yer alan ücretler, KDV hariç tutarlardır.
 2. Şehir dışı hasarlarda, yukarıda hesaplanan ücretlere %25 ilave ödeme yapılır.
 3. Araç ile gidilen ekspertizlerde, ekspertiz noktasına ulaşım mesafesi 50 km üzerinde ise, bu mesafeyi aşan kısım için masraflar ödenir. Masraflar; (yapılan km * 7 lt/100 km * ekspertiz tarihindeki yakıt fiyatı *1,3/ dosya sayısı) + otoyol + köprü geçiş ücreti + feribot ücreti + otopark ücreti olarak hesaplanır.
 4. Araç tiplerinin belirlenmesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan tanımlara uygun olacak şekilde aşağıda yer alan tablodaki sınıflandırma dikkate alınır. Poliçe düzenlenirken ilgili kanuna uygun olmayan bir sınıflama yapılmış olması, ücret hesaplamasında dikkate alınmaz.
 5. Eksperin raporunu kapatması aşamasında, ekspertiz ücreti işbu Tarifeye göre, ekspertiz raporunun yazıldığı sistem üzerinden otomatik olarak hesaplanır ve ekspertiz ücreti, tanzim edilen ekspertiz raporunda yer alır.

MOTORLU ARAÇ SİGORTALARI DIŞINDAKİ SİGORTALARDA UYGULANACAK TABAN EKSPERTİZ ÜCRET TARİFESİ (2022 Yılı)

Kademe Hasar Tutarı (TL) Ücret (TL)
1 0 – 3.811,60 472,63
2 3.813,12 – 15.246,40 472,63 + (Hasar Tutarı-3.811,60)*0,035
3 15.247,93 – 76.232,02 1,096,22 + (Hasar Tutarı-15.246,40)*0,030
4 76.233,54 – 152.464,03 3.938,14 + (Hasar Tutarı-76.232,02)*0,025
5 152.465,56 – 381.160,08 6.899,00 + (Hasar Tutarı-152.464,03)*0,02
6 381.161,60 ve üzeri 11.472,92 TL’den az olmamak üzere takdiren

UYGULAMA ESASLARI

 1. Tarifede yer alan ücretler, sivil rizikolar için geçerli olup, KDV hariç tutarlardır.
 2. Ticari, sınai, endüstriyel rizikolar bakımından asgari ücretler, sivil rizikolar için hesaplanan ücretin %20 fazlasıdır.
 3. Beşinci kademeye kadar (beşinci kademe hariç) şehir dışı ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlere %25 ilave ödeme yapılır.
 4. Uzaktan ekspertizlerde, yukarıda hesaplanan ücretlerin 2/3’ü kadar ödeme yapılır.
 5. Araç ile gidilen ekspertizlerde, ekspertiz noktasına ulaşım mesafesi 50 km üzerinde ise, bu mesafeyi aşan kısım için masraflar ödenir. Masraflar; “(yapılan km * 7 lt/100 km * ekspertiz tarihindeki yakıt fiyatı *1,3) + otoyol + köprü geçiş ücreti + feribot ücreti + otopark ücreti” olarak hesaplanır.
 6. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin hasar tespit işlemleri bu Tarife kapsamı dışındadır.
 7. Hasar tutarı kademeleri ve ücret formülü her takvim yılı başında TÜİK tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanır.
Editör: Sigorta Life