Satış için iyi bir satış ekibine ihtiyacınız var. Bu da her zaman iyi satış ekipleri istih- dam etmenizi zorunlu kılar. Bu süreç de bazen yorucu,maliyetli olabilir, bazen doğru kişileri bulmanız yıllar alabilir. Ekmob SFA ise sizin 1 yıldan kısa bir zamanda sürdürülebilir bir satış stratejisi ve kültürü inşa etmenize olanak sağlar. Böylece satış ekibinizin her üyesi potansiyel bir satış kahramanı olur.

Ekmob SFA, hali hazırda sektördeki önemli şirketlerle, yüksek verimlilik artışları sağlanan projeler yürütüyor. Sunay Şener; Ekmob SFA desteğiyle şirketlerin; satış ekipleri, satış aktiviteleri ve CRM dahil tüm satış güçlerini aynı platform üzerinden cihaz bağımsız yönetebildiklerini bilgisini de paylaşıyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLIYOR

Satış ekiplerinin zamanının yüzde 65’ini satış ve ciro getirmeyen işlere harcadıklarını belirten Sunay Şener; 20 kişilik bir satış ekibinde 3 milyon 540 bin TL operasyonel kayıp gerçek- leştiğini aktarıyor. Bunun en önemli nedenlerini doğru müşteri ziyaret planlaması yapamamak ve raporlama süreçlerine gereğinden fazla zaman ayırmak olarak sıralayan Sunay Şener’e göre; müşteride kaliteli ziyaret gerçekleştirememek ve whatsapp, mail, telefon gibi iletişim kanallarını kullanmak da operasyonel kaybı artırııyor. İşve müşteri takibini Excel üzerinden gerçekleştirmeye çalışmak ise en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor.

2023’ün en yüksek getirili 6 fonundan 3’ü HDI Fibaemeklilik’in 2023’ün en yüksek getirili 6 fonundan 3’ü HDI Fibaemeklilik’in

Ekmob SFA kullanan ve kullanmayan ekipler arasındaki farkın işte tüm bu noktalarda yapılan verimlilik artışlarının toplamından ortaya çıktığını kaydeden Sunay Şener; şirket- lerin Ekmob SFA ile satış faaliyetlerinde yüzde 25, toplanan veri kalitesinde yüzde 50 artış sağlayabildiğini ifade ediyor. Sunay, bunun sonucunda ise satış gücündeki her bir bireyin haftada 8 saat tasarruf edebildiğinin de altını çiziyor.