Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, BES’te belirli bir süre bulunmuş olan katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hal ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmaksızın, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme gerçekleştirilebilecek. Bu durumda yapılan kısmen ödemenin yüzde 25’ini aşmamak kaydıyla devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecek.

Ayrıca Kanun’nda yapılan değişiklikle yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltilecek. Buna göre, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcıların adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30’u şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgilere göre devlet katkısı olarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanacak. Cumhurbaşkanının ise yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkisi olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere Emeklilik Gözetim Merkezi’ne ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve devlet katkısı tutarını hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Sınırı aşan katkı payları ise kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak.

Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek. Ayrıca eski mevzuata göre 45 yaşını aşan ve otomatik katılım sistemine (OKS) dahil olmayanlar kendi rızalarıyla dahi sisteme girememekteydi. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dâhil olabilecek.