Evrilmek; bir biçimden bir biçime doğal olarak dönmek. Büyümek, evrilmek gelişmek ve sınırları zorlamak evrenin mütemmim cüz’ü. Teknoloji insanın, evrilmekte olan dünyamızın ve insanoğlunun sınavı. Duvarları yıkanı, sınırları zorlayanı…

Son yılın trendi, hemen her mecrada konuşulan her bireyi bir şekilde ilgilendiren konu ‘’Tam Otonom Sisteme Geçiş’’… Başta teknoloji, sigorta, otomotiv, sağlık, hukuk, sanayi hemen her branşa ucu dayanan hepimizi yakında ilgilendirecek olan o büyük mesele. Evet şu an için mesele; anlaşılması çözülmesi, çözümlenmesi gereken derin bir konu.

Yakın zamanda sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan ‘’tam otonom’’ araçların kullanıma sunulacağı sıklıkla dile getirilmekte. Sürüş rahatlığı sürüş esnasında sürücünün kitap okuması, maillerini cevaplaması, uyuması, karbon salınımı, engelli bireylerin seyahat engellerinin ortadan kalkacak olması gibi konular göz önüne alındığında son derece keyif ve konfor alanlarını dikkate aldığımız otonom sistemin artıları kadar oluşturabileceği risk ve sistemin doğru entegresi için iyileştirilmesi gerekli şartlarda bir o kadar önemli ve dikkat çekici.

Şu an otomotiv sektöründe parıldaması ön görülen tam otonom sistemin arkasında dev destekleyici güçleri göz ardı etmemek gerekir.

·       Hukukta otonom sistemin getirebileceği yasal sorumluluk ve risklerin belirlenebilmesi ve karşılığı  

·       Tam otonom sisteme geçmiş araçların oluşturabileceği risklerin doğru bir öngörü ile hesaplanarak geliştirilmesi gereken sorumluluk poliçeleri ve şuan çok görülemeyen ve bence en gerekli olacak ürünlerden, otonom sisteme uygulanabilecek olan siber saldırılar için geliştirilmiş siber saldırı poliçeleri, kasko ve zorunlu mali sorumluluk poliçelerinin bu sisteme en uygun şekilde yorumlanarak yeniden geliştirilmesi.

·       Trafik sistem ve altyapısının tam otonom sistemin beraberinde getireceği handikapları da göz önüne alarak yeniden ve yeni bir ufukla revizesi.

·       Sanayide ciddi bir inavasyon ve entegrasyon.

Poliçe Kesemeyen Acenteler... Kurumsal İletişim Kuramayan Şirketler... Poliçe Kesemeyen Acenteler... Kurumsal İletişim Kuramayan Şirketler...

Bu minvalde bakıldığında teknolojinin nimetlerine ve konfor seviyesine kucağımızı açarken eteğimizdeki taşları ve pürüzleri doğru temizlemek, doğru analiz ve öngörüler ile sistematik bir biçimde en sancısız geçişi sağlamak en doğrusu görünüyor. İnovatif bir gelecek için ‘’tam otonom sistem’’e hazır mıyız dersiniz?..

Editör: Sigorta Life