Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı Quick Finans’tan 700 milyon TL’lik tahvil ihracı
Geçtiğimiz aylarda ülkemizde meydana gelen sel felaketleri zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini gündeme getirdi. Bu konuda sektörün regülatörü Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından çalışmalara başlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ve deprem riskine karşı teminat sağlayan zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Bilindiği üzere ülkemizde zorunlu deprem sigortası teminatı 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Aynı Kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı etkisi altına alan ve gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir politika ile hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigortanın önemi büyük. Bu anlamda DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamacakları zararları havuz yapılanması aracılığıyla bireyler arasında paylaştırırken, katastrofik risklerin doğurduğu zararları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor. En kısa sürede tamamlanması planlanıyor SEDDK yetkilileri, geçtiğimiz aylarda ülkemizde meydana gelen sel felaketleri DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin neler olabileceği konusunu da gündeme  getirdiğini ve bu anlamda kamu yararı gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyorlar.
Editör: TE Bilisim