Yılın ilk yarısında, sigorta sektöründe toplam prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %131 artarak 210 milyar 299 milyon TL oldu. Bu dönemde gerçekleşen prim üretiminde sorumluluk ve araç sigortalarının payı öne çıkarken prim üretiminde en fazla artış kaza ve sağlık branşlarında görüldü. Türkiye Sigorta Birliği (T.S.B.)’nin 2023 yılı Haziran ayı sonunda açıkladığı verilere göre sigorta sektöründe toplam prim üretimi, 2022 yılının ikinci çeyreğine göre %131,28 artışla 210 milyar 299 milyon TL olarak ortaya çıktı. Bu dönemde hayat dışı branşlardaki prim üretimi %139,04 artışla 185 milyar 659 milyon TL olurken, hayat branşı prim üretimi %85,80 artışla 24 milyar 639 milyon TL olarak görüldü. Yılın ikinci çeyreğinde en fazla prim üretimine sahip branşı, sektörün toplam prim üretiminin %27,62’sine sahip olan kara, hava, su araçları, genel sorumluluk olmak üzere toplam sorumluluk sigortaları oluşturdu. Bu dönemde kara, hava, su, raylı araçlar olmak üzere toplam araç sigortaları %18,44’lük pay ile ikinci sırada; sağlık branşı %15,37 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde yangın ve doğal afetler branşının payı %12,59; hayat branşının payı %12,03; genel zararlar branşının payı %10,18; kaza branşının payı %2,34; nakliyat branşının payı %1,43 olarak görüldü.

Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda

2023 yılının ilk 6 ayı sonunda en fazla prim üretimi artışı kaza branşında görüldü. Bu branşta prim üretimindeki artış %166,20 olarak görülürken sağlık sigortaları bu dönemde %160,30 ile prim üretiminde en fazla artış gösteren branşlar arasında ikinci sırada yer aldı. Sorumluluk branşlarındaki prim üretimi artışı %148,86 olarak gerçekleşti. Yangın ve doğal afetler branşında %135,09; araç sigortaları %135,07; genel zararlar %95,07; hayat branşında %85,80; nakliyat branşında %65,30 oranında artış gerçekleşti. “Türkiye Sigorta A.Ş.; 24 milyar 402 milyon TL toplam prim üretimi ve pazardan aldığı %11,60’lık pazar payı ile ilk yarıyı lider olarak tamamladı”.

Haziran ayı sonunda, hayat ve hayat dışı branşlar toplamındaki genel prim üretimi sıralamasında 24 milyar 402 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %11,60’lık pay ile Türkiye Sigorta A.Ş. ilk sırada yer almaya devam etti. Allianz Sigorta bu dönemde 20 milyar 621 milyon TL prim üretimi ve %9,81’lik pazar payı ile ikinciliğini, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 18 milyar 243 milyon TL prim üretimi ve %8,67’lik pazar payı ile üçüncülüğünü sürdürdü. AXA Sigorta bu dönemde 12 milyar 869 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %6,12’lik pay ile dördüncü, HDI Sigorta 12 milyar 448 milyon TL prim üretimi ve %5,92’lik pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. Bu dönemde, hayat dışı branşlarda en fazla prim üreten ilk 5 şirket; Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Axa Sigorta ve HDI Sigorta olarak sıralandı.

Hayat branşı prim üretiminde ise ilk 5 şirketin sıralaması ilk çeyreğe göre değişmedi. Türkiye Hayat ve Emeklilik, AgeSA Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Viennalife Emeklilik ve Hayat, Allianz Yaşam ve Emeklilik hayat branşındaki ilk 5 şirketi oluşturdu.

Editör: Üveys Altun