Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, geçtiğimiz yılı değerlendirdi ve bu yıl için beklentilerini açıkladı.

Salgının ve gerçekleşen doğal afetlerin, sigortanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Benli, sigortalılık oranlarının yüksek olmasını ve bugünkünden çok daha fazla yük üstlenmeyi istediklerini ifade etti.

OECD ülkelerinde bu tür felaketlerin yüzde 40 ila yüzde 50’sinin yükünü sigorta sektörünün üstlendiğini söyleyen Benli, Türkiye'de bu oranın şu an için sadece yüzde 3 olduğunu hatırlattı.

"Hayat dışı prim üretimi yüzde 24,4 arttı"

Benli, prim üretimine bakıldığında 2020 yılını yaklaşık 83 milyar TL ile kapattıklarını aktararak, "2021 yılı kasım ayı itibarıyla 89,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat dışı prim üretimi yüzde 24,4 artışla 74 milyar liraya, hayat prim üretimi yüzde 18,2 artışla 16 milyar liraya ulaştı" dedi.

Hayat dışı branşlarda en çok büyüme sağlayan ilk 5 branşa değinen Benli, yüzde 45 ile nakliyat, yüzde 41 ile genel sorumluluk, yüzde 32 ile genel zararlar, yüzde 31 ile kara araçları ve yüzde 27 ile yangın ve doğal afetlerin büyüme gösterdiğini açıkladı.

Bireysel kredi hacmindeki değişimin hayat sigortalarındaki prim üretiminde en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Benli, 2021'in 11 ayında tüketici kredilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttığını, hayat grubu sigortalar branşında brüt yazılan primlerin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükseldiğini bildirdi.

"Fon getirileri de hesaba katıldığında BES rakipsiz"

Atilla Benli, 2021'in başından itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) katılımcı sayısının yüzde 5 artarak 13,3 milyona, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise yüzde 60 artarak 273 milyar TL'ye ulaştığını, yaşanan bu olumlu trende fonların başarılı performansının önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

18 yaş altının sisteme dahil edilmesi, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) ve dijitalleşmenin artışına bağlı mevzuat değişikliklerinin katılımcı sayısı ve fon büyüklüğündeki olumlu etkisi üzerine, 2022 yılına yüzde 30 devlet katkısı teşviki ile girmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Benli, devlet katkısındaki 5 puanlık artışın 273 milyar TL’ye ulaşan fon büyüklüğünü daha da yukarı taşımasını beklediklerini aktardı.

Benli, devlet katkısının yanı sıra fon getirileri de hesaba katıldığında BES’in rakipsiz olduğunu vurguladı:

"BEFAS ile birlikte sağlanan işlem kolaylığı ve fon evreninin genişlemesi, 18 yaş altındaki ilginin artarak devam etmesi, aynı zamanda bazı vakıf, sandık ve dernek gibi kuruluşlardaki birikimlerin BES’e aktarımı, devlet katkısı oranının yüzde 30’a yükseltilmesi gibi gelişmeler ile birlikte 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 500 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz.

18 yaş altının sisteme dahil olmasına imkan sağlanması ile birlikte vatandaşlarımızın sisteme olan talebi memnuniyet vericidir. 7 ay gibi kısa bir zaman diliminde, 153 bini aşkın 18 yaş altındaki çocuğumuzun sisteme girmesi ile devlet katkısı dahil yaklaşık 325 milyon TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. 2022'de 1 milyon çocuğun sisteme girmesi en büyük hedeflerimizden birisi.

Kasko yaptıranların sayısı artıyor

TSB Başkanı Benli, sağlığın ve sağlık sigortalarının öneminin COVID-19 salgınında bir kez daha ortaya çıktığını, geçen yıl 2020'nin ilk 11 ayına göre, toplam sağlık sigortalı sayısında yüzde 24, tamamlayıcı sağlık sigortası özelinde ise sigortalı sayısında yüzde 34 artış gerçekleştiğini, vatandaşların sağlık sigortalarına ilgisinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Son dönemde araç bedellerinin artışı ile birlikte kasko sigortası yaptıran vatandaşların sayısında da önemli bir artışın göze çarptığını ifade eden Benli, kasım sonu verilerine bakıldığında, 2020 yılında 6,3 milyon olan yürürlükteki kasko poliçe adedinin yaklaşık yüzde 15 artarak 7,3 milyon adedi geçtiğini kaydetti.

İhtiyari mali mesuliyet branşında yürürlükteki poliçe adetlerinin yüzde 20 artış göstererek 1 milyon adede yaklaştığını belirten Benli, "Araç bedel artışlarının oto sigortalarında poliçe talebini artırdığı açıkça görülmektedir" dedi.

"4 milyon motosikletin yaklaşık yüzde 65’inin trafik sigortası bulunmamaktadır"

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de tescil edilmiş araç sayısının yaklaşık 25 milyon olduğunu bildiren Benli, bu araçların yüzde 54'ünün otomobil, yüzde 16’sının kamyonet, yüzde 15’inin motosiklet, yüzde 8’inin ise traktörden oluştuğunu anlattı.

Benli, trafik sigortasında tüm araç grupları dahil sigortalılık oranının yüzde 81 dolayında seyrettiğini ifade etti.

Türkiye'de sigortasızlık açısından en yüksek orana sahip araç grubunu motosikletlerin oluşturduğuna işaret eden Benli, "Yaklaşık 4 milyon motosikletin yüzde 65’inin trafik sigortası bulunmamaktadır. Bunu yüzde 41 oranı ile traktörler takip etmektedir" dedi.

DASK poliçesi satışları yüzde 13,5 arttı

Atilla Benli, 2020 yılında Elazığ, Malatya ve İzmir'de yaşanan depremleri anımsatarak, bu depremler sonrası DASK poliçesi satışlarında yüzde 13,5 artış gerçekleştiğini, 2018 yılında 8,8 milyon konutun deprem sigortası bulunurken, 2021 yılında güncel sigortalı konut sayısının 10,5 milyona ulaştığını bildirdi.

DASK’ın kuruluşundan bu yana sigortalılara yaptığı ödeme toplamının 900 milyon TL olduğunu belirten Benli, "Elazığ depremi için sigortalılara 300 milyon TL ödeme yapıldı. 2020'nin ekim ayında yaşanan İzmir depreminin ardından yapılan toplam 340 milyon TL tutarındaki ödeme ise bir depreme ilişkin olarak gerçekleştirilen en yüksek ödeme olmuştur" dedi.

"Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda 2021'de 214 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi"

Tarım sigortaları sisteminin 15 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlatan Benli, bu süre içerisinde, sistemin Avrupa ülkelerinin birçoğunu geride bıraktığını, kapsamının genişlediğini ve sigortalılık oranının bitkisel üretimde yüzde 20 olduğu göz önüne alındığında iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Benli, 15 yıllık dönem içerisinde sigortalılara 9,7 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını belirterek, söz konusu 15 yıllık dönem sonunda hayat dışı sigortalarda pay alan tarım sektörünün 5 milyar TL prim üretimi ile 2021 yılı kasım ayında toplam prim üretimi içerisinde payını yüzde 7,5’e çıkardığını bildirdi.

"Yönetici sorumluluk sigortasına talebin artmasını beklemekteyiz"

Salgın dönemi ile değişen piyasa koşullarını doğru değerlendirmek ve şirketlerin bu koşullara uyum sağlamasının yöneticilerin üzerine ek sorumluluklar yüklediğini belirten Benli, "Bunun etkisiyle özellikle gelişmiş ülkelerde yönetici sorumluluk sigortasına yönelik yüklü tazminat talepleri ile karşılaşılmasının sonucunda bu ürüne ilişkin talebin ülkemizde de artmasını beklemekteyiz. Bu çerçevede yönetici sorumluluk sigortası genel şartlarının SEDDK tarafından 2022 yılında yayımlanmasını beklemekteyiz" diye konuştu.

Benli, trafik sigortası tarafında ise doğrudan tazmin sistemi gibi sigortalıların/hak sahiplerinin tazminat alma sürecini hızlandıracak ve sigorta algısına pozitif katkı sağlayacak projelerin de gündemlerinde yer aldığını bildirdi.