Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı Aksigortalılara Open English’te yüzde 65 indirim fırsatı
Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların kurumsal yapılarının güçlendirilmesini ve sektörümüzdeki uygulamaların uluslararası sisteme entegrasyonunu sağlayacak “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik”  bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SEDDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, sektörün yönetişim anlayışını güçlendirecek, kurumsal yetkinlikleri ve sigortalılara sunulan hizmetin kalitesini artıracak nitelikte düzenlemeleri içeren yönetmelikle sektör uygulamalarının Temel Sigortacılık Prensipleri (ICP) ile uyumlu hale getirildiği ve Avrupa Birliği Solvency 2 standartlarının kurumsallık ve şeffaflıkla ilgili standartlarına uyum sağlandığı ifade edildi. SEDDK açıklamasında, sektörün sağlıklı işlemesi noktasında tüm paydaşların katkılarının önemli olduğu bilinciyle ve istişare ortamında yeni bir anlayışla hazırlanan yönetmeliğin yalnızca sigorta şirketlerini değil, özellikli kuruluşları, brokerleri ve belirli ölçülerde acenteleri de kapsayarak, sektörün tüm paydaşlarında hizmet kalitesini yukarıya çekeceği belirtildi. Yönetim kuruluna kuruluş iç sistemlerinde aktif rol verildi Yönetim kurulunun iç sistemler açısından etkinliği gerek doğrudan gerekse denetim komitesi yapısı aracılığıyla artırıldığına vurgu yapılan SEDDK açıklamasında, kuruluşların faaliyetlerinin devamlı surette takip edilmesinin sağlanması ve uygulamaların istenen seviyede yürütülebilmesi için profesyonel üye niteliklerine sahip denetim komitesi yapısı oluşturularak iç sistemlerin işleyişinin üst yönetim tarafından gözetiminin yapılmasının sağlandığına dikkat çekildi. Açıklamada yönetmelikte uluslararası standartların fonksiyon odaklı yaklaşımların benimsediğini  ve iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonları ile bu fonksiyonları yürütmekle görevli birim ve personele ilişkin niteliklerin detaylı bir şekilde tanımlandığı belirtildi. Yönetimde aktüeryal bakış açısı kuvvetlendirildi SEDDK’dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Yönetmelik kurgusu bu fonksiyonların diğer şirket faaliyetlerinin etkisi altında kalmaksızın, ancak bu faaliyetlerle birlikte ve bütünlük içinde gerçekleştirilmesini ve iç sistemlerden sorumlu personelin görevini menfaat çatışması olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Görevler ayrılığının ön planda olduğu bu yapı sayesinde, şirketlerin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasında da şirket iç dinamiklerinin rolü artırılmıştır. Sigortalıların alacaklarına tekabül eden teknik karşılıkların hesaplanması ve yeterliliği konularında sorumlu kılınan, kuruluşun fiyatlama politikası ve reasürans anlaşmalarının yeterliliği başta olmak üzere mali durum hakkında teknik çalışmalar yapmakla görevlendirilen aktüerya birimi ICP ve Solvency II direktifleriyle uyumlu şekilde, iç sistem fonksiyonları altında tanımlanarak aktüerya birimine ilişkin gereklilikler ilk defa bu detayda yerel mevzuatta yerini almıştır.” Daha güçlü bilgi sistemleri ve iş sürekliliği yapısı kuruldu Önümüzdeki dönemlerin en önemli gündemi olan siber risklerin yönetimi açısından önemli bir adım atıldığını ve sigortacılığa özgü iş yapış şekillerine uygun olarak bilgi sistemlerinin gereklilikleri belirlendiğine dikkat çekilen SEDDK açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine veya belirlenecek COBIT standardına uyum zorunlu hale getirildiği ve yeni yönetmelikte iş sürekliliği konusunda da sektörde ilk defa düzenleme yapıldığı, böylece de sigortalıların ve katılımcıların kesintisiz şekilde hizmet almalarının amaçlandığı belirtildi. SEDDK açıklamasında ilk defa birincil ve ikincil sistemler ile iç sistemler kapsamında dışarıdan hizmet alımı konuları sigortacılıkla ilgili bir mevzuatta detaylı şekilde düzenlendiğinin de altı çizildi. Şeffaf yönetim anlayışı güçlendirildi Yönetmeliğin getirdiği raporlama gereksinimleri şeffaf yönetim anlayışının gelişmesi ve sektörün gözetimi ile denetiminde etkinliğin sağlanmasında çok önemli bir adım olarak görüldüğüne işaret edilen SEDDK açıklamasında, sektörün düzenleyici otoritesi olarak zamana kadar yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde gözetim ve denetim fonksiyonu ile sektörün gelişimine katkı sunarken, bundan sonraki süreçte artırılan şeffaflık sayesinde şirketlerin iç sistemlerinin yanında kamuoyunu da kendi yanında kontrol edici olarak konumlandırıldığı da belirtildi. . Yönetmelikle kaynakların etkin kullanılabilmesi ve verimlilik artışı sağlanması için sigorta gruplarında ve finansal gruplarda toplam kalite yönetimi yaklaşımı çerçevesinde kaynakların ortak kullanımının önünün açıldığına da dikkat çekilen açıklamada, “Bu yaklaşım da, yönetmeliğin genelinde yer alan etkinlik ve verimlilik artırılması yaklaşımının somut uygulamalarından olarak görülmektedir. Yönetmeliğin kuruluşlara getirdiği yükümlülüklerin ağırlığı göz önünde bulundurularak SEDDK tarafından Yönetmeliğin hayata geçirilmesinde sektöre zaman tanındığı görülmektedir. Bu süreçte, SEDDK tarafından alt düzenlemelerle sektöre rehberlik yapılacaktır. Sigortacılık ve özel emeklilik sektöründe yer alan aktörlerin faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesine büyük katkı sağlayacak yönetmeliğin tüm paydaşlar tarafından hayata geçirildiğinde sektörün işleyişini ileriye taşıyacak nitelikte bir düzenleme olduğu vurgulanmaktadır.” denildi.
Editör: TE Bilisim