İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınlarının yaralarının hızla sarılabilmesine adına 7 maddelik sektör duyurusu yayınladı. SEDDK, bölgedeki zorunlu trafik sigortası poliçelerinde sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmeyeceğinin altını çizdi. SEDDK sigortalıların teminatsız bırakılmamasının önemine  vurgu yaparak bu kapsamda sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde sigorta şirketlerince poliçelerin iptal edilme yoluna gidilmeksizin ödemelerin yapılabilmesi için de ilave olarak en az bir ay süre tanınması kararını aldı.   Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen yerlerdeki orman yangınlarında zarar gören vatandaşların zararlarının hafifletilmesi ve bu bölgelerindeki yangınlara müdahale çalışmalarına katılan resmi görevli kişilerin sigorta ihtiyaçlarının kolaylaştırılması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verildiğini duyurdu. SEDDK'nın tavsiye niteliğindeki kararları şöyle sıralandı: Orman yangınlarında zarar gören mallara ilişkin hasarların ödenmesi Yaşanan yangınlar neticesinde zarar gören mallara ait konut sigortası, kara araçları kasko sigortası gibi mal sigortalarına sahip vatandaşlarımızın mallarında meydana gelen zararların tazmininde, ilgili sigorta poliçelerinde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak zarar gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, hasar ödemelerinin en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla mevzuat gereği sigortalılardan talep edilen bilgi ve belgelerin temini konusunda yangından zarar gören vatandaşlarımıza azami ölçüde kolaylık sağlanması önem arz etmektedir. Sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanması Sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak prim ödemelerinde yaşanması muhtemel gecikmelerde sigorta şirketlerince poliçelerin iptal edilme yoluna gidilmeksizin ödemelerin yapılabilmesi için ilave olarak en az bir ay süre tanınması sigortacılık hizmetlerinin devamlılığı bakımından önem arz etmektedir. Zorunlu trafik sigortası poliçelerinin yenilenmesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerde zarar gören vatandaşlarımız tarafından zorunlu trafik sigortası yaptırılması veya yenilenmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak 31.08.2021 tarihine kadar; 14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddeleri kapsamında ilave prim uygulaması yapılmayacak, 19.11.2019 tarihli ve 2019/19 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge kapsamında sigortalıların hasarsızlık indirim hakkı kullanımı olumsuz etkilenmeyecektir. Bu madde kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi gerekli bilgi işlem altyapısını oluşturacaktır. Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen yerlerde bulunan madenlerde poliçe başlangıcından itibaren altı ay içinde yenilenmesi gereken risk incelemesi bir ay süre ile ertelenmiştir.             Hayat ve sağlık sigortaları Yangınlarda vefat eden vatandaşlarımızın vefat teminatlı sigorta poliçelerine ilişkin yapılacak tazminat ödemelerine öncelik verilmesi, zarar gören vatandaşlarımıza hayat veya sağlık sigortası yaptırılmasında yaşanabilecek olası gecikmeler göz önünde bulundurularak, sigortalıların bu süreçlerinde hak kaybına uğramamaları, yangınlar nedeniyle, özel sağlık sigortasını kullanan vatandaşların varsa hasarsızlık indirim hakkı kullanımının olumsuz etkilenmemesi, ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan vatandaşların kullanım hakkının eksilmemesi hususları önem arz etmektedir. Ekspertiz faaliyetleri ve destek hizmetleri Ekspertiz faaliyetlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması konusunda azami gayretin gösterilmesi, risk öncesinde hasarı önlemek ve hasar gerçekleştikten sonra azaltmak amacıyla yapılacak zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri ve bunlara ilişkin masraf/makul giderlerin teminat kapsamında sayılması ve bu tedbirlerin iyi niyet esasınca genişletilerek yorumlanması, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması tedbirleri için hasar ihbarı sonrasında avans ödemesi yapılması, ikame araç temin etme sürelerinin uzatılması, asistans hizmet kapsamlarının genişletilmesi hususlarında kolaylık sağlanması tavsiyelerinin şirketlerce değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Poliçe yenilemeleri Tüm branşlar için poliçe yenilemelerinin en hızlı şekilde yapılması ve yenileme işlemlerinde gecikmeye mahal verilmemesi son derece önem arz etmektedir.
Editör: TE Bilisim