SEDDK konuya ilişkin internet sitesinde yapılan açıklamada, vatandaşlık başvurusunda uygulanacak usul ve esasların düzenlendiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla BES yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanındı” denilerek, şu ifadelere yer verildi:  “Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılacak birikimlerin artması ile sistemin derinleşmesi, yurtiçi tasarrufların artışına önemli düzeyde katkıda bulunması ve üreteceği ölçek ekonomisi sayesinde maliyetleri azaltarak tüm katılımcılara katma değer sağlaması öngörülüyor. Yönetilen birikimlerin, piyasadaki kurumların gelişmesine ve uzun vadeli fon dengesine fayda sunması bekleniyor.”

Söz konusu genelgenin detayları şöyle:

AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor

 Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancılar, yeni bir sözleşme kurmak suretiyle, unvanında ‘vatandaşlık’ ibaresine yer verilen emeklilik planlarına dahil edilecek.

 Yabancılar için vatandaşlık emeklilik planları kurulacak.

Vatandaşlık emeklilik planlarında giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmayacak.

BEFAS’ta sunulan fonlar dahil olmak üzere unvanında ‘yabancı’ veya ‘dış borçlanma araçları ibaresi bulunan fonlara yer verilmeyecek.

Türk vatandaşlığı için BES’e girenler ilk üç yıl boyunca plan değişikliği, emeklilik nedeni ile hesap birleştirme ve başka bir şirkete aktarım yapamayacak.

 Emeklilik şirketi, Türk vatandaşlığı için BES’e giren yabancılardan BES teklif formu ile birlikte ikamet izni başvurusunda bulunulacak Valilik (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) bilgisini, pasaport örneğini ve üç yıl sistemde kalacağına dair taahhüdü alacak.

Vatandaşlık için 500 bin dolarlık döviz alış sürecinin tamamlanması sonrasında döviz satışından herhangi bir nedenle vazgeçilemeyecek ve işlemler iptal edilemeyecek.

 Emeklilik şirketi, BES teklifi aşamasında vatandaşlığa hak kazanmak için gerekli katkı payı tutarının yatırılacağı anlaşmalı banka bilgilerini paylaşarak vatandaşlığa geçecek kişiyi yönlendirecek.

Vatandaşlığa hak kazanmak için gerekli katkı payı tutarı birden fazla sözleşmeye paylaştırılamayacak.

Emeklilik şirketi, vatandaşlık için BES’e giren yabancılara ilişkin bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve onaylayacak. Merkez Bankası tarafından TL’ye dönüştürülmüş tutarın katkı payı olarak şirket hesabına geçtiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından sağlanacak alt yapı üzerinden EGM’ye iletecek.

Vatandaşlık Yönetmeliğinde belirtilen, vatandaşlığa hak kazanmak için sistemde kalınması gereken 3 yıllık süre emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi ile başlayacak.

EGM, 3 yıl boyunca şartların ihlal edilmediğini kontrol edecek. Şartların ihlali üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Göç İdaresi Başkanlığına ve ilgili Valiliğe (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) söz konusu ihlali bildirecek.

Vatandaşlık için BES’e giren kişiler, vatandaşlığa hak kazanmak için 500 bin TL’yi geçiş tarihinde Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kuruna göre hesaplanan TL karşılığı katkı payı tutarını şirkete ödeyecek.

Editör: Sigorta Life