Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES’e en az 500 bin dolar karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcılar yüzde 30’luk devlet katkısından yararlanamayacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili açıklama yaptı.

SEDDK, açıklamasında, yabancı katılımcıların BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddütler olduğuna değinerek, şu görüşlere yer verildi:

“Bilindiği üzere, 13.5.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Kurumumuz tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine (BES) yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkân tanınmıştır. Ancak bahsedilen yabancı katılımcıların, hâlihazırda BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddüt hâsıl olduğu Kurumumuza muhtelif kanallarla iletilmiştir.

HDI Fibaemeklilik’ten yeni YouTube video serisi: HDI Fibaemeklilik Fonla Büyüt HDI Fibaemeklilik’ten yeni YouTube video serisi: HDI Fibaemeklilik Fonla Büyüt

Devlet katkısı alabilmeleri mümkün değil

Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun ek 1 inci maddesi uyarınca bir katılımcının BES’e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES’e en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare Kurumumuzca yapılacaktır.”

Editör: Sigorta Life