Geçtiğimiz günlerde 35. Yaşını kutlayan Unico Sigorta, pandemi dönemiyle sonrasında dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik, sosyal değişimler ve belirsizlik ortamının artmasıyla müşterilerinin kendilerini her zamankinden daha fazla güvende hissedecekleri hizmet ihtiyacını anlayıp geliştirmeye önem veriyor.

Belirsizlik dönemlerinde ve enflasyonist ortamlarda öz kaynakları yeterli olmayan pek çok şirketin ayakta durmakta zorlandığı ve bazı şirketlerin faaliyetlerine son vermek durumunda kaldığı biliniyor. Böyle dönemlerde müşteriler her sektörde olduğu gibi sigorta yaptırırken de şirketi sorgulamaya başlıyor. 

SEDDK'dan Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 Kapsamında Sunulacak Raporlara İlişkin Genelge SEDDK'dan Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 Kapsamında Sunulacak Raporlara İlişkin Genelge

Müşteriler için güven ve istikrarın önemli olduğunu vurgulayan Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler sözlerine şöyle devam etti: “Sigortalılar ve Acenteler artık şirketlerin sadece satış anındaki performanslarıyla değil kısaca mali güçleri diyebileceğimiz Özkaynakları yani sermaye yeterlilikleri ve daha da önemli olan  Reasürans Korumalarının şirketlerin üstlendiği riskleri karşılama konusundaki yeterliliğini sorgulamaya başladı hatta Kasko sigortası yaparken dahi soranlar oluyor ki bizce de son derece doğru ve Şirket seçimlerinde daima dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu tür talepleri bugüne kadar karşılamada son derece şeffaf bilgilendirme yapıyoruz ve hatta internet sitemizde de 2023 yılının resmi kapanışıyla birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu yapmadan önce 2024 Reasürans Trete anlaşmalarımızı Aralık 2023 ortalarında büyük bir başarıyla tamamladığımızı paylaşmak isterim.”

Hatırlatmak gerekirse Sektörün 2023 son çeyreği ana gündemi Reasürans Anlaşmaları, Kapasite Daralması ve Reasürans maliyetlerindeki artış beklentisiydi.  Bunun nasıl sonuçlandığını kamuoyuyla yasal bir zorunluluğumuz olmamakla birlikte paylaşmayı şeffaflık ve güvenilir olmaya verdiğimiz önem nedeniyle sektörün böyle bir geleneği olmasa da bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğiz. Ülke olarak yaşadığımız büyük Kahramanmaraş depremi, yıl içinde muhtelif yüksek kayıplara neden olan yangın ve doğal afetlerin olumsuz etkisine yurtdışındaki faiz oranları vb. birçok olumsuz koşullarla reasürans yenileme görüşmelerine başlanmıştı. 2024 reasürans yenilemeleriyle Türkiye piyasasındaki sigorta şirketleri için oldukça zor bir yıl olduğunu belirten Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler 2024 değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Beklendiği gibi retrosesyon maliyetlerindeki artışlar ve sektörün kapasite ihtiyacı reasürans trete fiyatlarında artışa ve daha önemlisi kapasite kısıtlarına neden oldu. Finansal açıdan güçlü bazı önemli reasürörlerin Türkiye’deki bölüşmeli reasürans tretelerine kapasite sağlamama kararı aldığını ve sigorta şirketlerinin artan kapasite ihtiyaçları alternatif marketlerden yeni reasürörlerle karşılama çabası piyasaya yeni reasürörlerin girişine neden oldu. Sektöre yeni giriş yapan reasürörler ve piyasadaki mevcut reasürörlerin tretelerdeki katılım paylarına ilişkin kompozisyonu değerlendirdiğimizde Türk Sigorta Şirketlerine sağlanan kapasitenin finansal açıdan geliştirilmeye ihtiyaç gösterdiğini görüyoruz.”

Önceliğimiz Reasürörlerimizin finansal yeterliliği

Unico Sigorta olarak, reasürans plasman stratejisindeki en öncelikli hususun reasürörlerin finansal yeterliliğinden emin olmak diyen Güzeler sözlerini şöyle sürdürdü: Sigortalılarımızın artan kapasite ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için deprem ve doğal afet olaylarında koruma sağlayan NatCat trete kapasitemizi döviz bazında %82 oranında artırmakla birlikte kapasitenin %85’i A Rated, %15’i de B Rated reasürörlerden temin edilmiştir. Güçlü ve güvenilir reasürörlerce desteklenmiş trete yapımız 2024 hedeflerimize giden yoldaki en temel dayanaklarımızdan birisidir.”  Böylelikle Kasım sonu öz kaynak büyüklüğümüzü dikkate aldığımızda 2024 reasürans anlaşmaları ile yükümlülük kapasitemizi 6,5 Milyar ₺ üzerine çıkartmış olduk.  

Güzeler, sigortalılarımızın teminat ihtiyaçlarına en geniş kapsamda karşılık verebilen XoL trete reasürans yapısıyla çalışmada deneyimli underwriting kadrosuyla sigortalılara sektör uygulama esaslarından farklı bir alternatif sunduğunun da altını çizdi. NatCat(Deprem ve Doğal Afet)  tretesine ek olarak oto dışı branşlarda branş bazlı Risk & Event tretelerindeki kapasitelerimizde herhangi bir eksilme yaşanmadan yenilenerek Şirketin mali yapısı daha da güçlendirilmiştir. Casualty XoL, Marine XoL ve PA panellerinin tamamı da A Rated reasürörlerden oluşmaktadır. Koruma aldığımız reasürörlerimizin tamamı ilgili mevzuat yeterliliklerine sahip ve hiç biri ile hissedarlık, grup şirketi vb. ilişkimiz olmayıp tamamı şirketin mali yapısı ve yetkinliğine serbest piyasa dinamiklerinde ulaştığımız sonuçlar üzerinden bakarak güvence vermişlerdir.  Şirketlere koruma veren reasürans şirketlerinin güçlü mali yapıları, bilinirlilik ve büyüklükleri son derece önemli. Şöyle ki 2023 yılı içinde ödenen deprem tazminatlarının reasürörlerden alınması gereken kısmının %80’e yakın bir oranı yıl içinde tarafımıza ödenmiştir. Kalan tutarlar ise daha çok mahsuplaşmalar nedeniyle işlemleri yürütülmektedir.

Bu tür bilgilerin halka açık olmayan Şirketlerce kamuoyu ile paylaşılmasının pek karşılaşılan bir durum olmadığını biliyoruz. Ancak, acente ve müşterilerin şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bunun yerine getirilmesinin de  sektörümüzü, bize varlıklarını emanet eden müşterilerimiz ve sahadaki temsilciliğimizi yapıp ürünlerimizi satan ve her biri hür müteşebbis olan acente ve brokerler ile işbirliklerini daha güvenli ve itibarlı kılacağını düşünüyoruz. 

Editör: Üveys Altun