Generali Sigorta verilerine göre sigorta hizmeti alanların %57’lik bölümü 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel müşteri yaş ortalaması 48 olarak istatistiklere yansıdı. İstatistiklere göre 2021 yılı boyunca en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), kasko sigortası ve konut sigortası oldu.

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, en çok tercih edilen sigortacılık ürün ve hizmeti %37’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %21 ile kasko sigortası, üçüncü sırada ise %13 ile konut sigortası yer aldı. Bu üç sigorta hizmetini sırasıyla trafik sigortası, ferdi kaza ve seyahat sigortası izledi.

Türkiye Sigorta Birliği Katılım Sigortacılığı Ocak 2024 prim üretimlerini açıkladı Türkiye Sigorta Birliği Katılım Sigortacılığı Ocak 2024 prim üretimlerini açıkladı

İlk 3 il: İstanbul, Ankara ve İzmir

İstanbul, Ankara ve İzmir sigortacılık ürün ve hizmetlerini en yoğun tercih eden ilk 3 il olurken, bu illeri sırasıyla; Antalya, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Samsun ve Denizli izledi.