Sürdürülebilir liderlik stratejisiyle sektörüne öncülük eden Türkiye Sigorta, 2022 yılının ilk ayını güçlü finansal sonuçlarla karşıladı. Şirketin KAP’a açıklamış olduğu 2022 yılı Ocak ayı rakamlarına göre toplam brüt prim üretimi 1 milyar 824 milyon 946 bin TL'ye ulaştı. Böylece şirket, bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 92 oranında artış yakaladı.  

Ürün bazında değerlendirildiğinde genel zararlar branşında geçmiş yıla göre yüzde 81 büyüyerek 745 milyon 249 bin 612 TL prim üretimi kaydedildi. Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 48’lik bir artış sağlayan şirket, 321 milyon 370 bin TL’yi aşan bir prim üretimine erişti.

Türkiye Sigorta, kasko branşında 99 milyon 883 bin 297 TLhastalık/sağlık branşında 63 milyon 735 bin 612 TL prim üretimi kaydetti.

Genel sorumluluk branşında yüzde 240 büyüme ile 42 milyon 977 bin 418 TL’ye ulaşan şirket, kaza branşında yüzde 168 artışla 57 milyon 523 bin 793 TL’lik prim üretimi yaptı. 

Brüt Kâr Payını, Pay Sahiplerine Dağıtacak

Türkiye Sigorta ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada; konsolide dönem net kârından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra toplam 530 milyon 216 bin 46 TL brüt kâr payının pay sahiplerine dağıtılmasını ve dağıtımın 29 Nisan 2022 tarihinden itibaren nakden ödenmesine ilişkin konuyu, yönetim kurulunun kararı ile genel kurulun onayına sunacağını açıkladı.

Milli Reasürans 95 Yaşında Milli Reasürans 95 Yaşında

Türkiye Sigorta, genel kurul onayına sunulmak üzere 1 TL nominal bedelli pay başına brüt 0,456 TL, net 0,411 TL nakit kâr payı ödemesi teklif edecek. Ayrıca toplam dağıtılacak kâr payının net dağıtılabilir dönem kârına oranı yüzde 45,39 olarak kaydedildi. Söz konusu kâr payı dağıtımı duyurunun yapıldığı 28 Şubat 2022 itibarıyla brüt yüzde 10,5, net yüzde 9,4 oranında temettü verimliliğine işaret etmektedir.