23 Kasım 2012 tarihinde Sarıdere-Gölyaka-Düzce’de, koordinatları 40.8175 K 30.9868 D merkez üssünde, büyüklüğü Ml=6.0 olarak meydana gelen şiddetli depremin odak derinliği 10.6 km (KOERI – Kandilli Rasathanesi) civarında olup sığ odaklıdır.

Deprem, Kuzey Anadolu Fayı’nın Karadere segmentinin Kuzeydoğu ucunda gerçekleşmiş ve 8 km uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır.  Düzce ili ve ilçeleri başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki yerleşim yerlerinde aşağıdaki ölçülerde hissedilmiştir:

Hazırlıklı olan Düzce, depremi küçük hasarlarla atlattı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarında Düzce Havzasındaki 5 ivme ölçerden Düzce merkezdeki istasyonda Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal ivme değeri ölçülmüştür. Bu ivme değeri 1’inci derece deprem bölgesinde yer alan ve geniş ölçekte alüvyon denilen zayıf zeminin, hareketi birkaç kat büyüttüğüne işaret etmektedir. Bu büyütmeye karşın, 1999 Düzce Depremi sonrası Düzce kentinin kuzeye kayalık zemine taşınması ile yeni inşa edilen betonarme yapı stokunun en fazla 4 katlı ve genellikle ayrık nizamda olması; deprem merkezinde, geleneksel ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş olan bir ve 2 katlı yığma yapıların da mimari planlarının kare veya dikdörtgen formunda, depreme dayanıklı yapı tasarım ilkelerine uygun olarak inşa edilmiş olması, orta ve ağır hasar frekansının düşük olmasını sağlamıştır.

Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda Maher Holding üç şirketiyle birlikte İstanbul Dişhekimleri Odası İstanbul Buluşması’nda

30 Ekim 2020’de İzmir Seferihisar’da meydana gelen ve yine şiddeti VIII olarak hissedilen depremde 5 Bin civarında binanın hasar gördüğü ve 117 kişinin hayatını kaybettiği göz önüne alındığında Düzce ilinin depreme diğer illerimize göre daha hazırlıklı olduğu anlaşılmaktadır.

Hasar tazminatı ödemeleri başladı

Depremin meydana gelmesine müteakip Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından görevlendirilen iki meslektaşımız aynı gün depremin merkez üssü olan Sarıdere, Gölyaka’ya ulaşarak Düzce Merkez ve ilçeleri ile civar illerdeki saha gözlemlerine başlamıştır.

Editör: Sigorta Life