Remed Assistance Özel Etabında 18 Araç Yarış Dışı Kaldı Remed Assistance Özel Etabında 18 Araç Yarış Dışı Kaldı
Council of Bureaux’nun “Plaka Anlaşması Dışındaki Üye Ülkeler Büroları Toplantısı” Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Uluslararası katılımlı toplantıya Council of Bureaux Başkanı Sandra Schwarz da katıldı.   Motorlu araçların uluslararası dolaşımının kolaylaştırılması ve kaza durumunda o ülkenin kanun ve düzenlemelerine uygun olarak zarar görene tazminat ödenmesinin garanti altına alınma amacı ile kurulan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, İstanbul’da uluslararası önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Council of Bureaux’un 47 üyesinden biri olan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, 21 Ekim günü Fairmont Quasar’da yapılan toplantıda, Council of Bureaux (COB) Başkanı Sandra Schwarz’ın da aralarında olduğu değerli konukları ağırladı. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü Mehmet Akif Eroğlu, Büro Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, COB Genel Sekreteri Greet Flore ve COB Başkanı Sandra Schwarz’ın birer konuşma yaptığı etkinliğin kapalı oturumda, yurt dışında gelen üyeler ile toplantılar gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu Müdürü M. Akif Eroğlu, pandemi döneminde, Büro’nun Yeşil Kart üretiminde, adet olarak özellikle otomobil grubundaki %70 oranındaki ciddi düşüş nedeni ile %49 oranında küçülme olmasına rağmen ticari hayatın devamı sayesinde özellikle Yeşil Kart üretiminin en büyük payına sahip çekici grubunda sadece %2 adetsel azalış olması nedeni ile prim üretiminde radikal bir düşüş olmadığını belirterek 2021 yılının 9. ayı itibarıyla aşılamanın yaygınlaşması ve kontrollü gevşeme ile Yeşil Kart adet ve prim üretiminde memnuniyet verici şekilde artış olduğu bilgisini paylaştı. Eroğlu konuşmasında, oluşturdukları Büro vizyon belgesine uygun şekilde Büro’nun hedefini Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek, sektörle daha fazla iletişim ve paydaşlara değer yaratan bir kurum olmak olarak ifade etti. Eroğlu, bu amaçla bürolar uhdesindeki kaza istatistiklerini analiz ederek sürücülerle paylaşmayı ve yurt dışı seyahatlerde trafik kazalarında özellikle insan yanlışına dayalı kazaları azaltmayı hedeflediklerini ve bu konuda Uluslararası Nakliyatçılar Derneği ve Bürolar Konseyi ile temasta olduklarını belirtti. Yetkisiz kişilerin sahte Yeşil Kart ile sürücüleri dolandırdıklarını belirten Eroğlu, bu konuda masum sürücülerin zarar görmemesi için QR kodla ‘Yeşil Kart Sertifikası’nın teyidi uygulamasını devreye aldıklarını vurgulayarak sürücülerin mağduriyet yaşamaması için mutlaka aldıkları Yeşil Kartların e-devletten kontrolünü sağlamalarını istedi. Eroğlu, Azerbaycan ile karşılıklı iş birliğine gittiklerini, sınırda ‘Dijital Yeşil Kart’ kontrolü sağlamak istediklerini, böylelikle sahteciliği önlemeyi hedeflediklerini belirtti.   Obalı: “Doğal afetlerde sigortalıların yanındayız” Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, Türk sigorta sektörüne dair rakamsal bilgiler paylaştı. Birlik olarak, bir yandan sigorta sektörünü büyütmeye çalışırken, diğer yandan pandemi döneminde sigortalılara destek olduklarını ifade eden Obalı, 355 milyon TL’si sağlık, 1 milyar 42 milyon TL’si hayat branşı olmak üzere 1 milyar 397 milyon TL tazminat ödendiği, alınan tavsiye kararları ile de 400 milyon TL’nin üzerinde destekle birlikte toplamda yaklaşık 1,8 milyar TL katkı sağladıkları söyledi. İklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan etkisine değinen Obalı, son dönemde yaşanan orman yangınları ve seller karşısında, sigorta sektörü olarak, hızlıca aksiyon alındığı ve tüm paydaşlarla birlikte bu bölgelerdeki sigortalıların yanında olduklarını vurguladı. Obalı ayrıca, Türkiye Sigorta Birliği olarak hedeflerini sektörün büyümesi, kamu yararına inisiyatif almak, ürün çeşitliliğini artırmak ve müşterilerin isteklerine kulak vermek olarak belirlediklerini ifade etti. Obalı: “Türkiye Sigorta Birliği olarak tüm bağlı kuruluşların çalışmalarını desteklemeyi önemsiyor, Birlik ve ilişkili kurumların entegrasyonu, karşılıklı iş birliği ile iletişimini artırma çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.” Duman: ‘Kısa Süreli Yeşil Kartların’ iptallerinde prim iadesi sağlandı Toplantıda konuşan Büro Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, 2020 yılının ilk çeyreğinde dünya geneline yayılan koronavirüs salgını sonucunda küresel ölçekte seyahat kısıtlamaları geldiğini ve salgın kaynaklı kısıtlı hareketliliğin, turizm faaliyetleri başta olmak üzere hizmet sektörünü daralttığını ifade etti. Bu etkilerin sigortalılara olumsuz yansımasını azaltmak üzere Büro’nun bir dizi tedbir aldığının altını çizdi. Duman, bu çerçevede, Büro olarak, ‘Kısa Süreli Yeşil Kartların’ iptallerinde prim iadesi sağlandığı, Yeşil Kartların kısmi iptallerinde ‘kısa müddet’ esaslı prim iadesinden ‘gün esaslı’ prim iadesine geçildiğini, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren BSMV hariç yıllık 100 avro olan Römork Yeşil Kart fiyatı 85 avroya indirildiğini, talepleri hâlinde sigorta ettirenlerin, poliçe teminatlarını ‘durdurabilmelerine’ ve poliçelerinin vade bitiminden önce teminatlarını yeniden yürürlüğe alabilmeleri uygulamasını getirdiklerini ve Filo uygulamasında değerlendirmeye alınan şirketlerin %75’ine %20’ye varan Filo indirimi sağlandığını belirtti. Başkan Duman, Büro’nun Türkiye’yi Bürolar Konseyi uhdesindeki Yeşil Kart sisteminde temsil ettiğini, gerek Türk plakalı araçların yurt dışındaki kazalarının tazmini, gerekse yabancı plakalı araçların ülkemizde sebebiyet verdiği kazaların tazmininde önemli işlevleri ifa ettiğini belirterek bu görevlerin layıkıyla yerine getirilmesini teminen Büro’nun çağın gereklerine uygun ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için çalıştıklarını söyledi. Duman ayrıca Büro’nun görünürlüğünü ve Yeşil Kart sisteminin bilinirliğini artırma yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.   Schwarz :“Türkiye Yeşil Kart Sisteminin Önemli Bir Oyuncusu” Toplantıya konuşmacı olarak katılan Bürolar Konseyi Başkanı Sandra Schwarz ise, Yeşil Kart sisteminin ülkeler arası seyahatlerde kazazedeleri koruyarak önemli bir amaca hizmet ettiğini ifade ederek, bu kapsamda data paylaşımı ve yaptırımlar gibi önemli zorluklarla karşılaşıldığını söyledi. Schwarz, Türkiye’nin Yeşil Kart sisteminin önemli ve büyük bir oyuncusu olduğunu sistemin devamlılığında hayati bir rol üstlendiğini de belirtti. Bürolar Konseyi Genel Sekreteri Greet Flore ise konuşmasında Yeşil Kart sertifikasının dijitalleşmesinin ve sınırlardaki sigorta kontrollerinin veri tabanları üzerinden yapılmasının Bürolar Konseyinin en önemli projelerinden biri olduğunu ayrıca Yeşil Kart Sistemi’nin coğrafi kapsamından bahsederek diğer bölgesel sigorta sistemleri ile entegrasyonun değerlendirildiğini belirtti.
Editör: TE Bilisim